Advisory Board for The Swedish School of Planning vid BTH


Förra året inrättades ett Advisory Board for The Swedish School of Planning vid BTH. Syftet är att rådet ska vägleda skolan i hanteringen av de utmaningar som väntar inom både grund- och forskarutbildningen. The Swedish School of Planning är paraply för Fysisk planering med gamla och nya program, ESP och CTUP.

 

Rådets andra möte ägde rum i Karlskrona den 16 april. Ledamöterna kom från olika europeiska universitet och högskolor, inklusive svenska, samt svenska organisationer med anknytning till plan- och byggprocessen och kommuner.

Mötet fokuserade på forskningen inom The Swedish School of Planning men också på förändringar inom programmet Fysisk planering och om våra nya program som startar till hösten.

För ytterligare information kontakta Gösta Blücher, 0708-85 98 76, eller Agneta Sundberg, 0733-46 13 84.

Mer information och bilder hittar du här:
http://www.bth.se/tks/fp.nsf/sidor/ad-board

 

 

Redigera
Share Dela