Åk utomlands med Erasmus

En kille lutar sig fram, i bakgrunden syns London Bridge

Ett Erasmusstipendium ger dig möjlighet att byta arbetsplats för några dagar eller plugga i ett nytt land under ett helt år. Internationella avdelningen påbörjar nu en marknadsföringsinsats för att få fler att välja möjligheten att åka ut i Europa.

Idag är knappt ett 20-tal av BTH:s studenter utomlands med hjälp av ett Erasmusstipendium. Antalet studenter som åker iväg blir färre för varje år och ett av målen i Handlingsplanen för BTH:s internationaliseringsarbete är därför att studentmobilitet i ska prioriteras.

En ny del i Erasmus sedan i höstas är att det nu även ges utbyte och stipendier för praktik och examensarbete.
- Det är även nytt att studenter som tidigare varit iväg med Erasmus för studier har möjlighet att åka en gång till för praktik. Erasmus är ett viktigt verktyg för att möta målen som satts upp i handlingsplanen för internationaliseringsarbetet, säger Kajsa Beckman på Internationella avdelningen.

Tidigare har information om Erasmus enbart funnits på webben. Nu har man satsat på att nå ut till fler genom en broschyr och planen är även att göra riktade insatser mot studenter genom att ge information i samband med föreläsningar.
- Vi måste variera oss i den information vi ger. Förra året provade vi med personliga brev till några och det har gett resultat nu, ett år senare. Det är viktigt att andra också gör det möjligt, både vi och studenterna måste ha stöd från lärare och studierektorer, säger Nadège Nicolet på Internationella avdelningen.

Även personal och lärare vid BTH har möjlighet att åka utomlands med Erasmus. För lärarna gäller att man måste undervisa minst fem timmar upp till sex veckor per lärarutbyte. Övrig personal måste vara borta i minst en vecka och kan då få bidrag från Erasmus för att täcka vissa kostnader.
- Man kan gå på konferens, workshop eller följa någon som jobbar med liknande saker, en så kallad jobbskuggning. I handlingsplanen står det att förberedande språkkurser ska erbjudas, så språket bör inte vara något hinder, säger Nadège Nicolet.
- Det är ett erfarenhetsutbyte. Även om det är inom Europa så skiljer det sig mer än man tror, säger Kajsa Beckman.


Text: Sara Persson
Bild: Anna Grandin

 

Redigera
Share Dela