Akademisk högtid

Den Akademiska högtiden avlöpte med pompa och ståt under eftermiddagen då man samlades i Af Chapmangymnasiets aula i Karlskrona för att bland annat installera professorer och utnämna två hedersdoktorer.

Gröna talarer, svarta hattar, blänkande ringar, diplom och många uppklädda anhöriga och vänner fanns på plats en dag då det dessutom bjöds på ett riktigt vackert höstväder.

Kända ansikten från näringsliv och offentliga sektorn fanns också på plats, liksom toppar från den akademiska världen internationellt och nationellt.

Professorer:

Erland Ullstad är adjungerad professor i fysisk planering vid BTH sedan 1 juli 2008.

Med en bakgrund som stadsarkitekt i Småland i tre decennier har han en lång och bred erfarenhet av stadsplanering.

Abdellah Abarkan är professor i fysisk planering vid BTH sedan 1 januari i år. Han är docent i arkitektur, särskilt stadsbyggnad, och har utvecklat urbanmorfologi som en särskild inriktning inom ämnet stadsbyggnad.

Ania Willman är professor i vårdvetenskap vid BTH sedan den 1 september i år. Hennes forskningsfokus är vårdkvalitet för patienter, såväl hennes teoretiska som empiriska forskningsstudier har som mål att öka vårdens kvalitet.

Johan Berglund är professor i folkhälsovetenskap vid BTH sedan 1 februari i år. Hans främsta forskningsmeriter finns inom områdena infektionssjukdomar och äldreforskning där han i båda fallen har en internationellt ledande roll.

Lars Håkansson är professor i elektroteknik vid BTH sedan den 1 juli. Hans specialområde är buller och vibrationer och han vistas helst i gränslandet mellan elektro- och maskinteknik.

Bild på årets doktorer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktorer:

Dragos Ilie, Teknologie doktor Dragos Ilie disputerade i ämnet telekommunikationssystem den 27 oktober i fjol på avhandlingen On Unicast QoS Routing in Overlay Networks.

Henrik Ny, Teknologie doktor Henrik Ny disputerade i ämnet maskinteknik den 12 juni i år på avhandlingen Strategic Life-Cycle Modeling and Simulation for Sustainable Product Innovation.

Benny Sällberg, Teknologie doktor Benny Sällberg disputerade i ämnet telekommunikation den 12 december förra året på avhandlingen Applied Methods for Blind Speech Enhancement.

Etienne Mfoumou, Teknologie doktor Etienne Mfoumou disputerade i ämnet maskinteknik den 11 december i fjol på avhandlingen Low Frequency Acoustic Excitation and Laser Sensing of Vibration as a Tool for Remote Characterization of Thin Sheets.

Niklas Lavesson, Teknologie doktor Niklas Lavesson disputerade i ämnet datavetenskap den 11 december förra året på avhandlingen On the Metric-based Approach to Supervised Concept Learning.

Peter Okidi-Lating, Teknologie doktor Peter Okidi-Lating disputerade i ämnet teknovetenskapliga studier den 6 mars i år på avhandlingen Hybrid E-learning for Rural Secondary Schools in Uganda, Co-evolution in Triple Helix Processes.

Kristian Haller, Teknologie doktor Kristian Haller disputerade i ämnet maskinteknik den 26 september i fjol på avhandlingen Acoustical Measurements of Material Nonlinearity and Nonequilibrium Recovery.

Tommy Hult, Teknologie doktor Tommy Hult disputerade i ämnet telekommunikation den 19 september i fjol på avhandlingen Space-time processing applications for wireless communications.

Simon Niedenthal, Teknologie doktor Simon Niedenthal disputerade i ämnet interaktionsdesign på avhandlingen Complicated shadows: the aesthetic significance of simulated illumination in digital games den 19 juni i fjol.

Bild på årets dokt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hedersdoktorer:

Natalia Juristo, professor i programvaruteknik vid Universidad Politécnica de Madrid i Spanien, promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola i samband med den akademiska högtiden den 9 oktober.

Martin Walfisz, grundare och tidigare vd för dataspelsföretaget Massive Entertainment, promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola i samband med den akademiska högtiden den 9 oktober.Bild på årets hedersdoktorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets pedagoger: Erik Lindström och Rose-Marie Olsson

Universitetslektor Rose-Marie Olsson och universitetslektor Erik Lindström, MAM delar utmärkelsen årets pedagog.

De har som programansvariga för Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation lyckats skapa ett utbildningsprogram som förenar campus- och distansbaserad undervisning på ett sätt som blir till en fördel för både campus- och distansstudenters lärande. Genom nytänkande och ett mycket stort engagemang för sina studenter och för sin pedagogiska praktik, har de visat på pedagogiska lösningar som kan inspirera hela BTH, där den nätbaserade utbildningen fått en allt större betydelse.

Årets forskare: Elisabeth Rakus-Andersson

Elisabeth Rakus-Andersson anställdes vid BTH 1996 och befordrades till professor 2007. Hon forskar inom matematisk flervärdeslogik och fuzzy mängdlära med datorstöd vilket har tillämpningar inom tekniska områden, statistik och medicinsk diagnostik. Hon är en mycket aktiv och produktiv forskare. Under de senaste åren har hon publicerat en forskningsmonografi (Springer 2007), varit redaktör för en bok (Springer 2009), publicerat åtskilliga konferens‐ och tidskriftsartiklar internationellt och varit inbjuden talare vid ett flertal konferenser. Under samma tid har hon också erhållit bidrag från Kungliga vetenskapsakademin och Blekinge Forskningsråd. Elisabeth Rakus-Andersson agerar också handledare för två doktorander.

Årets lärare: Vanja Lindberg

Blekinge Studentkår har utsett Vanja Lindberg till Årets lärare 2009

Vanja Lindberg har ett brinnande engagemang som färgar av sig på studenterna och motiverar dem till att prestera. Hon har ett inspirerade sätt att lära ut och förvandlar till synes motiga och komplicerade föreläsningar till något att se fram emot som roligt och begripligt.

Pedagogik, engagemang, kreativitet i utlärning samt att lyssna till studenters önskemål för att forma utbildningen är något Blekinge studentkår vill premiera.

Bild på b la Robin, studentkårsordf.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bild på RaisaRaisa Khamitova vid Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING), Avd för matematik och naturvetenskap. uppmärksammades för att hon disputerat i matematik under våren vid Växjö Universitet

 

Bilder: Ola Åkeborn

 

Redigera
Share Dela