Årsredovisning för 2007 skickad till departementet

Varje år görs en årsredovisning vid BTH som bland annat skickas till Utbildningsdepartementet. Som myndighet har man skyldighet att svara på av regeringen specifikt ställda frågor, till skillnad från i en årsredovisning från ett företag i vilken företaget själv väljer vad man vill belysa.

I enlighet med förordning avlämnades årets upplaga av årsredovisningen till Utbildningsdepartementet den 22 februari. Årsredovisningen består dels av en ekonomidel och dels av en del som berör verksamheten. Utöver det som måste redovisas, enligt regleringsbrev och förordningar, finns det i år även en del som tar upp highlights från året.
- I första delen ska vissa saker om verksamheten rapporteras men man kan även välja att redovisa sådant som man särskilt vill lyfta fram från verksamheten vilket vi valde att göra i år, säger Martin Jacobsson som tillsammans med Sven-Ove Nilsson, Eva Pihlblad, Anna Tinnert och Mia Trahn satt ihop årsredovisningen för 2007.

Arbetet med årsredovisningen är helt beroende av respons från organisationen. Sektioner och enheter får frågor som ska besvaras. Svaren sätts samman och blir den färdiga produkten. Vilka frågor som ska besvaras bestäms av regleringsbrevet. Några frågor som återkommer från år till år är kvalitet, jämställdhet, internationalisering och breddad rekrytering. Av dessa är kvaliteten den överordnade punkten som ska redovisas inom alla områden.
- Alla svar vi får in sparas. Vissa återrapporteringskrav återkommer med viss periodicitet och då ska samtliga år rapporteras. För att slippa tänka tillbaka när det är dags för rapportering frågar vi om dessa delar varje år, berättar Anna Tinnert.

I årets redovisning går det bland annat att läsa att vi slår i taket igen när det gäller antalet studenter. Dock är det så att en fjärdedel av dem som började studera under 2007 är studenter från länder utanför EES-området. Redovisningen tar också upp att vi hittills klarar examensmålen för sjuksköterskor och civilingenjörer som är utbildningar där regeringen givit BTH konkreta examensmål. Dessutom visar årsredovisningen att BTH ligger bra till när det gäller rekrytering av vid BTH efterfrågad kompetent personal.

I början av mars ägnar revisorerna tre dagar åt att gå igenom årsredovisningen. Allt som står i redovisningen ska de kunna hitta en referens till. När genomgången är klar lämnar revisorerna från Riksrevisionen ifrån sig en rapport med kommentarer.

Redan nu har arbetet med nästa årsredovisning påbörjats. Målet är att i år vara tidigare ute med att skicka ut frågorna till organisationen och hellre komplettera informationen i slutet av året.
- Årsredovisningen är en balans mellan vad man måste göra och vad man själv vill göra. Vi behöver dock öka medvetenheten om den. Vi som myndighet har en skyldighet att göra en årsredovisning och det är en produkt som används, inte bara av Utbildningsdepartementet utan också av till exempel Högskoleverket, säger Martin Jacobsson och Anna Tinnert.

Den som är intresserad av ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan kontakta Martin Jacobsson, Anna Tinnert eller registrator Frida Carlsson.

Årsredovisningen finns också att hämta på webben på ekonomiavdelningens sida.

Hämta årsredovisningen från webben

Text: Sara Persson

 

Redigera
Share Dela