Personalavdelningen informerar

 

Information inför semestern

 

Sommarbild


Din myndighet måste kunna läsa din e-post på semestern

Om du arbetar på en myndighet och har en personlig e-postadress måste du se till att någon annan på myndigheten kan vittja din e-brevlåda när du är på semester. Man måste kunna komma åt meddelanden som kan vara allmän handling. Det har Justitieombudsmannen (JO) beslutat. E-postmeddelanden som kommer till en befattningshavares brevlåda kan vara allmän handling. Detta ska prövas skyndsamt, vilket kräver att handlingen är tillgänglig för myndigheten. Förhållandet ändras inte av att den som har skickat meddelandet får ett svarsmeddelande som säger att mottagaren är på semester.

Om vi använder "Out of office-funktionen" vid semester eller annan långledighet, måste vi hänvisa till annan person som har minst samma beslutsbefogenheter som den person som ska vara ledig.

Vanlig post

Detsamma gäller personadresserad/direktadresserad försändelse, då en persons namn står överst på ett brev med BTH:s adress. Sådana brev anses som allmän handling om det rör BTH:s verksamhet. De får inte öppnas utan ett särskilt medgivande från den brevet är ställt till. Ett medgivande kan vara muntligt eller skriftligt, men av praktiska skäl kan skriftliga medgivanden vara att föredra. En tjänsteman är inte skyldig att lämna ett sådant medgivande, men inkommande allmänna handlingar får inte bli liggande i oöppnade kuvert på grund av att adressaten är på tjänsteresa eller har semester och inte har möjlighet att öppna sin post. I personalhandboken finns en blankett "Medgivande till öppnande av personadresserad post".

Information om förläggning av lärares semester

Lärare vid Blekinge Tekniska Högskola som har valt så kallad "förtroendesemester" kommer enligt vårt lokala ALFA-avtal att få sin semester utlagd från midsommar och framåt det antal dagar som man är berättigad till för år 2009.

Lärare som enligt överenskommelse med sin sektion t.ex. kommer att arbeta i någon sommarkurs eller delta i någon konferens ska anmäla detta till respektive sektion och till personalavdelningen. Överenskommelse görs med sektionen om uttag av semester på annan tid. Önskar man spara semesterdagar av sådant skäl finns regler för hur detta ska gå till i vårt lokala ALFA-avtal. All frånvaro måste i sådant fall rapporteras då förtroendearbetstid inte längre är tillämplig.

Lärare som kommer att åka på tjänsteresa under tiden för den utlagda semestern skall också anmäla detta för att försäkringsregler skall gälla vid eventuellt olyckstillbud. Glöm inte försäkringskortet som du får via personalavdelningen vid tjänsteresa utanför EU.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din semester och vill byta ut semesterledigheten mot sjukledighet, ska du snarast möjligt kontakta din sektion/enhet eller personalavdelningen.

Om det sker ett olycksfall

Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtal. Detta innebär bland annat att om en olycka drabbar en anställd med semester, som ändå befinner sig på arbetsplatsen, räknas det inte som en arbetsskada. Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

 

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2009-03-01. Anställda vars beslut inte var klara 2009-05-20 finns ej med i denna uppräkning.

EXR

Carina Dietmann, projektledare
Xiaoyang Gao, studerandeadministratör

FOR

Muhamet Ejupi, vaktmästare

COM

Olle Hilborn, projektassistent
Jan Kasper Martinsen, doktorand
Lee Sandberg, projektassistent

ING

Nader Asnafi, sektionschef

TKS

Lina Berglund-Snodgrass, doktorand
Marita Sjögren, ekonom
Olof Woltil, doktorand

Text: Monica Nilsson

 

Redigera
Share Dela