BTH bäst i Sverige på hållbar utveckling


EESD Observatory 2008 placerar Blekinge Tekniska Högskola högst bland Sveriges lärosäten och på tredje plats bland 56 undersökta europeiska universitet och högskolor.

- Det är fantastiskt roligt att BTH:s hållbarhetsprofil uppmärksammas och erkänns allt mer på den internationella arenan. Vi började arbeta med detta på tidigt 1990-tal, långt innan det var så i ropet som nu, och har därför kommit en bra bit på vägen, säger professor Göran Broman.

EESD Observatory är ett initiativ av Chalmers tekniska högskola, tekniska högskolan i Delft och tekniska universitetet i Catalonien. Bakom detta står också organisationen Alliance for Global Sustainability. Vartannat år publiceras en rankinglista över hur väl tekniska universitet och högskolor i Europa arbetar med hållbar utveckling. Listan syftar till att både mäta och inspirera till aktiviteter inom Engineering Education for Sustainable Development (EESD).

Hållbarhetsprestationer inom fem dimensioner undersöks och graderas i intervallet 0-2 (BTH:s värde inom parentes): Forskning (2,0), Utbildning på grundläggande nivå (2,0), Utbildning på avancerad nivå inklusive forskarutbildning (1,0), Integrering av hållbarhet i teknikkurser (2,0) och Miljöstyrning av den egna verksamheten (1,4). BTH fick alltså 8,4 poäng av 10 möjliga, vilket gav en tredjeplacering.

Totalt undersöktes 56 lärosäten och 21 av dessa kvalificerade sig till en topplista genom att nå över 6,0 poäng. Övriga  svenska lärosäten som tog sig in på topplistan är Chalmers på femte plats och KTH på tionde plats.

- Bäst i Sverige och trea i Europa, det är ett riktigt bra resultat som vi verkligen kan vara stolta över! Nu gäller det att fortsätta det goda arbetet inom forskning, utbildning och innovation, säger rektor Ursula Hass.

Läs hela rapporten här:
https://www.upc.edu/eesd-observatory/why/reports/EESD_Observer_2008_.pdf/view


EESD:s hemsida: https://www.upc.edu/eesd-observatory

 

 

Redigera
Share Dela