BTH behåller examensrätt

 

BTH behåller sin examensrätt för både sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen. Bedömningen har baserats på kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat. Högskoleverket anser att kvalitetskraven är uppfyllda.


BTH klarar sig bra i högskoleverkets uppföljning av den utvärdering som gjordes av landets vårdutbildningar år 2006. Kraven i utvärderingen var höga och till skillnad från några större, kända utbildningsanordnare får BTH behålla rätten att utfärda sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, anestesisjukvård och intensivvård.


- Detta är mycket glädjande för oss, säger Ylva Hellström, sektionschef på sektionen för hälsa. Vi har lag ner mycket arbete på att kontinuerligt förbättra programmen och se till att vi har en framtida försörjning av forskarutbildade lärare och högvetenskaplig kompetens hos våra handledare. Att vi får behålla våra examensrätter för dessa program är ett bevis på att vi arbetar mot upp satta mål.


Sjuksköterskeexamen vid Karolinska institutet och Högskolan i Skövde återkallas. Det gäller även specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan i Skövde och vid Uppsala Universitet.


Läs mer på Högskoleverkets hemsida:
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2008/sjukskoterskeutbildningarharblivitbattre.5.5dc5cfca11dd92979c48000803.html

 

 

Redigera
Share Dela