BTH blickade framåt på Future Summit

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) lämnar nu tonåren som en starkt profilerad högskola inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Trots den ringa åldern är vi högt rankade både nationellt och internationellt inom våra profilområden. Vi attraherar studenter från alla världsdelar och vi har medverkat till ett stort antal nya patent, produkter, tjänster, jobb och företag. Det går helt enkelt bra för den nyblivna tjugoåringen BTH. Det är vi mycket stolta över.

Nu växlar vi upp ytterligare. Med ett 10-årigt stöd från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har vi fått möjlighet att stärka vår profilering och samproduktion ytterligare med kunskaps- och kompetensmiljön ProVision (www.bth.se/provision). BTH vill med ProVision bidra till hållbar tillväxt genom ökad integration mellan våra profilområden hållbar utveckling, innovation och system-teknik. Det kan till exempel handla om metodik och IT-stöd för regional utveckling, optimering av infrastrukturer och flöden inom industri och offentlig sektor, affärsutveckling och produkt- och tjänsteinnovation som gynnar hållbar utveckling. Detta ska ske i nära samarbete med befintliga och nya partners. Problem som kräver flera infallsvinklar och kompetenser ska lösas tillsammans med våra partners och omvandlas till lönsamma erbjudanden som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Vi går en spännande framtid till mötes och det är viktigt för oss att forma den tillsammans med våra partners. Vi vill med BTH Future Summit 2009 presentera ProVision, vår största samlade samproduktionssatsning hittills. Därför bjöd vi in representanter från BTH:s olika samarbetspartners för att initiera en dialog med våra partners om relevanta projekt och frågeställningar inom ramen för ProVision.

Bild på rektor Ursula Hass

BTH:s rektor Ursula Hass talade om BTH:s vision och strategi.

Göran Broman, professor och huvudprojektledare för ProVision talade om ProVisions syfte och mål.

Bild på Göran Broman

Hur stärker vi svensk konkurrenskraft och välfärd?

Under den här rubriken fick publiken möjlighet att lyssna till följande talare:

Karl-Henrik Robèrt, professor med hållbarhetsperspektiv,

Lars Bengtsson, professor med innovationsperspektiv,

Claes Wohlin, professor med systemteknikperspektiv

Från KK-stiftelsen kom Ulf Halll, Kommunikationschef KK-stiftelsen och berättade om KK-miljöer - en unik svensk satsning

Samarbetsexempel och nya möjligheter:

Mikael Sidenmark, entreprenör i vågkraftsteknik, VD och grundare av företaget Ocean Harvesting Technologies

Katarina Sulasalmi, projektledare Syster Gudrun, Kompetenscentrum Landstinget Blekinge

Fredrik Wernstedt, teknologie dr i datavetenskap, entreprenör och VD i företaget Noda Intelligent Systems

Bild på Panelen

Paneldiskussion

Efter presentationer och talare var det dags för paneldiskussion om samproduktion för konkurrenskraft och välfärd

Moderator: Christina Lindbäck, Ordförande Näringslivets Miljöchefer.

Här nedan presenteras deltagarna i panelen.

  • Lars Angelin, Ericsson
  • Lars Bengtsson, BTH
  • Göran Broman, BTH
  • Mats Lundström, Landstinget Blekinge
  • Karl-Henrik Robèrt, BTH och Det Naturliga Steget
  • Stefan Östholm, KK-Stiftelsen
  • Helena Tillborg, Sweden Cleantech Incubators
  • Claes Wohlin, BTH

 

 

Avslutningsvis fick publiken möjlighet att ställa frågor till panelen alternativt kommentera eller komma med förslag på hur man ska jobba vidare i det här projektet.

Bild på Ann-Christin

Ann-Christine Bayard, Managing Director på Sustainable Sweden Southeast AB (till vänster på bilden) var en av dem som hade frågor till panelen - här pratar hon med Margareta Ahlström från Informationsavdelningen på BTH.

Glada och nöjda medverkande på Future Summit

 

"Det var en fantastisk dag med ca 70 deltagare från stora och små företag, offentlig verksamhet och innovationskluster. Dagen kännetecknades av stimulerande diskussioner och ett stort engagemang. Nu fortsätter BTH och våra partners att tillsammans identifiera frågeställningar som kräver kompetens från hållbar utveckling, innovation och systemteknik, säger professor Göran Broman, huvudprojektledare för ProVision."

Foto: Ulrika Wilke, informationsavdelningen

 

Redigera
Share Dela