BTH får anta studenter via alternativt urval

Högskoleverket har beslutat att Blekinge Tekniska Högskola får anta sökande till 100 procent av platserna via ett alternativt urval till utbildningsprogrammen Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Digitala spel. Tillståndet gäller för antagningarna till höstterminen 2008 och 2009.

Högskoleverket bedömer att utbildningarna Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Digitala spel är av sådan karaktär att det motiverar att ett alternativt urval används till 100 procent av platserna. Man poängterar dock att det är viktigt att det är tydligt vad som ska bedömas och vilka kriterier som används för att bedöma det. Det är inte minst viktigt att de sökande får en tydlig information om detta.
- Våra utbildningar är annorlunda jämfört med traditionellt akademiska utbildningar genom blandningen av form, innehåll, design och teknik. Förmågan eller talangen att uttrycka sig i bild, text eller ljud är en bättre värdemätare än betygen från gymnasiet, säger Paul Carlsson, programansvarig för digital bildproduktion.

Urvalet kommer att ske i två steg. Steg ett innehåller personligt brev och arbetsprov. Steg två består av en intervju. Det personliga brevet ska visa den sökandes motivation, kunskaper och erfarenheter som sökande vill visa och som inte är synliga i högskoleprov eller betyg samt den sökandes vilja att uttrycka sig i projekt. Man kommer även att bedöma den sökandes egen beskrivning av sina intressen, sin inriktning, ambitionsnivå, utveckling och motivering att söka utbildningen.

I arbetsprovet har den sökande flera alternativ att välja mellan. Den sökande bedöms för sina estetiska utvecklingsmöjligheter, det vill säga de uttryck för text, bild och ljud som den sökande kan gestalta. Även de kommunikativa utvecklingsmöjligheterna i form av uttryck för känslor och erfarenheter bedöms.

Intervjun utgår ifrån den sökandes personliga brev och arbetsprover. Här ges den sökande även möjlighet att förbereda sig för utbildningen samtidigt som intervjun också är ytterligare ett tillfälle att pröva om den sökandes intresse och ambitionsnivå motsvarar utbildningens potential

BTH har fått tillstånd att använda det alternativa urvalet för ansökningarna till höstterminerna 2008 och 2009.


Text: Sara Persson

 

Redigera
Share Dela