BTH-nytt

- personalinformation vid BTH


BTH-nytt är vårt webbaserade nyhetsbrev som utkommer cirka en gång per månad.

Nyhetsbrev  2014

BTH-nytt, juni 2014

BTH-nytt april 2014

BTH-nytt, mars 2014

BTH-nytt har ersatts av ett digital nyhetsbrev.

Under februari 2015 kommer BTH att införa ett intranät där nyheterna istället kommer att publiceras.

 

 

 

 

 


Material eller tips på nyheter skickar du till Margareta Ahlström

Produktion: Kommunikationsavdelningen
Redaktiör: Margareta Ahlström
Ansvarig utgivare: Sofia M Westerberg

 

 

 

Redigera

Aktuellt

Share Dela