BTH ökar igen

Det är fortfarande för få studenter för att högskolorna ska kunna utnyttja hela det belopp som finns avsatt för utbildning. Men BTH går mot strömmen och fyller mer än väl ut sina platser.

 

Av det maximala takbeloppet på 19 miljarder användes 17,8 miljarder 2008. Det finns med andra ord utrymme för att anta fler studenter under 2009.

Den treåriga trenden av sjunkande studentantal har vänt. Under 2008 tillkom ytterligare drygt tusen helårsstudenter, visar en sammanställning av årsredovisningarna som Högskoleverket har gjort.

Under 2008 var antalet helårsstudenter 277 500. Trots ökningen av antalet studenter har universitet och högskolor inte utnyttjat hela den ram som fanns tillgänglig. Endast tio lärosäten har haft tillräckligt antal studenter för att få ut hela takbeloppet. Inför 2009 har med andra ord många lärosäten kapacitet att ta emot fler studenter nu när allt tyder på en ökning.

- Jag tror att den ökning av antalet studenter som vi ser nu bara är en början. I december förra året hade mer än 95 000 personer drabbats av varsel och över 200 000 personer är arbetslösa idag; många av dem kommer att välja studier, säger universitetskansler Anders Flodström.

623 miljoner i överskott

2008 var den totala kostnaden för Sveriges universitet och högskolor 49 miljarder kronor. Det samlade överskottet blev 623 miljoner kronor. Trots att lärosätena inte har kunnat utnyttja hela takbeloppen redovisar flertalet av lärosätena positiva resultat. De har alltså anpassat kostnaderna till ett minskat grundutbildningsanslag.

BTH går mot strömmen

BTH fyller mer än väl sina platser. Nyligen tilldelades BTH ytterligare 240 platser som utan vidare kommer att fyllas till hösten. Antalet anmälningar i första hand till BTH:s program i höst har ökat med 35 procent i år jämfört med förra året.

Thomas Johansson, chef för studerandeavdelningen på BTH, säger till Sveriges Radio Blekinge att det är den största ökningen han upplevt.

Störst ökning av antal säkande har förberedande tekniskt basår men även utbildningar inom spel och programvaruteknik är populärt.

Läs mer:
http://www.hsv.se/download/18.7b18d0f311f4a3995d57ffe3022/Statistisk+analys+2009_2.pdf

Sveriges Radio Blekinge : http://www.sr.se/blekinge/nyheter/artikel.asp?artikel=2779982

Källa: Högskoleverket, Sveriges Radio Blekinge

 

Redigera
Share Dela