BTH tilldelas medel till forskarskolan CROWN

BTH har tillsammans med Växjö Universitet tilldelats medel från Sparbanksstiftelsen Kronan för att stötta forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap på respektive lärosäte genom forskarskolan CROWN.

Pengarna skall ses som "såddpengar" som på sikt ska leda till att mer forskningsanslag söks och tilldelas forskarskolan och bygger på ett samarbete mellan forskargrupperna SERL (Software Engineering Research Laboratory) vid BTH och RiCS (Research in Computer Science) vid Växjö Universitet.
- Tanken med denna finansiering är att vi nu tar ett första steg för djupare samarbete mellan de två forskargrupperna, och att de resurser vi tilldelas ska användas för att stötta företag i regionen med problemlösning. Totalt talar vi om en projektbudget på närmare 3,5 miljoner kronor, säger Richard Torkar, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Projektet spänner över tre år och målet är att mer finansiering ska sökas för att på sikt utöka forskarskolan med fler forskarstuderande. I forskarskolan kommer det att ingå forskarstuderande med programvaruteknisk eller datavetenskaplig bakgrund och förhoppningen är att synergieffekter kommer att uppstå när dessa forskningsområden blandas.
- Projektet har bra förutsättningar för att växa på sikt. Genom att blanda två forskningsområden och samarbeta på detta sätt, samt fokusera på att ge stöd till företagen i regionen, så tror jag att spännande möjligheter kommer att dyka upp längre fram, säger Richard Torkar.

Text: Richard Torkar

 

Redigera
Share Dela