BTH:s arbetsmiljöarbete


Hemsidan för arbetsmiljö är under utveckling, tanken och viljan är att den skall vara lätt att hitta i. Som ett steg till detta har arbetsmiljösidan försetts med en webbkarta under våren. Har du några önskemål om innehåll eller andra idéer är du välkommen att kontakta någon av oss på personalavdelningen.

Arbetsmiljöbanner

 

Under april och maj har BTH:s personal erbjudits att gå utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt ergonomi, och utöver nämnda utbildningar kommer chefer, fackliga ombud och skyddsombud gå utbildning i "tidig rehab" under månadsskiftet maj/juni.

För er som inte hade möjlighet att gå systematisk arbetsmiljöutbildning kommer det att ges ny möjlighet till det. Mer information om de tillfällena kommer senare.

Arbetsmiljö på webben: http://www.bth.se/for/amg.nsf/sidor/arbetsmiljo

Text: Björn Blomqvist

 

Redigera
Share Dela