Delegation ska göra högskolan mer jämställd

Problemet är dubbelt De flesta professorerna är män, medan de unga männen väljer bort högre studier. Regeringen har tillsatt en delegation som ska ta itu med högskolans jämställdhet.

Delegationen har fått en budget på 60 miljoner kronor för att förbättra jämställdheten i högskolan. Den ska föreslå åtgärder och fördela pengar till olika insatser som antingen visat sig vara framgångsrika, eller som kan ge nya kunskaper om hur man kan komma längre med jämställdheten.

Delegationen kommer att ledas av Pia Sandvik Wiklund. Hon är idag rektor för Luleå tekniska universitet, men blir den 1 mars länsråd i Jämtlands län. Hon är civilingenjör och docent i kvalitetsteknik.

- Det känns stimulerande att få leda uppdraget med att främja jämställdheten i den svenska högskolan. De könsbundna utbildningsvalen och obalansen i könsfördelningen på såväl grundnivå som i forskarkarriärerna påverkar både kvaliteten i utbildningen och utvecklingen av det svenska arbetslivet och samhället.

Det pågår ett ambitiöst förändringsarbete på många håll, men trots detta ser vi inte tillräckligt med resultat, säger Pia Sandvik Wiklund.

Senast i januari 2011 ska delegationens arbete vara avslutat.

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/11248/a/120168
http://www.regeringen.se/sb/d/10760/a/120173

 

 

Redigera
Share Dela