Det virtuella biblioteket


Biblioteket fortsätter att satsa på utvecklingen av webben. Nya funktioner och tjänster är på gång för att möta användarnas behov. Med fler interaktiva tjänster ska Bibliotekets webb bli mer levande.


Bild på Annika AnnemarkI augusti förra året lanserades högskolebibliotekets nya webb. Den gamla var omodern och behövde tillgänglighets-anpassas. Bibliotekets breda utbud av tjänster samlades därför i olika funktioner och det blev bland annat även möjligt att skriva kommentarer och chatta med personalen.

- Vi har fått bra respons på vår nya webb och vårt stora utbud, säger bibliotekschef Annika Annemark. Många tycker att det är bra med chatten och är mycket positiva till upplägget med att samla tjänsterna i olika funktioner som till exempel "Plugga & Lära" och "Skriva & Presentera", säger bibliotekschef Annika Annemark.


Kreativa mötesplatser

Utveckling av webben är ett ständigt pågående arbete. Målet är att satsa ännu mer på kommunikation och att göra webben mer interaktiv. Möjligheten att chatta och kommunicera via webben med biblioteket ska göras tydligare. För att hålla sig uppdaterad om nyheter och vad som händer på biblioteket i övrigt finns möjlighet att prenumerera på rss-flöden. Att utöka och förbättra sökfunktionerna finns också med i planeringen.


- Webben är viktig eftersom många av våra tjänster ligger där. Just nu förbereder vi en användarundersökning som vi tänker genomföra under våren. Det är viktigt att vi kan erbjuda tjänster som är relevanta och viktiga för studenterna och forskarna i deras arbete.

 
En arbetsgrupp håller också på att titta närmare på bibliotekets forskarservice.
- Vi ska göra en kvalitetsöversyn och se om det är något som måste förbättras eller om det saknas något.


Det är inte bara på webben som förändringens vindar blåser. Även lokalmässigt är det flera förändringar på gång i samband med den stora ombyggnaden av Campus Gräsvik. Biblioteket i Ronneby och Karlskrona ska slås samman till ett bibliotek vilket innebär att bibliotekslokalen på Gräsvik kommer att byggas om för att rymma bok- och tidsskriftssamlingarna, all personal och inte minst kreativa mötesplatser och studiemiljöer för studenterna.

 
Satsning på interaktiva tjänster

Biblioteket på Gräsvik kommer att vara stängt under sommaren då de stora ombyggnaderna ska genomföras och under hösten kommer biblioteket att vara öppet men med vissa begränsningar då ombyggnaden ska slutföras. Till sommaren 2010 ska det "nya" biblioteket finnas på huvudcampus med en modern studiemiljö och generös tillgänglighet.

- Studiemiljön är viktig och vi vill att biblioteket ska fungera som en kreativ arbets- och studieplats på campus. Vi satsar på flexibla lösningar och på olika sorters arbetsplatser med utrymme för både arbete i grupp och enskilt, bra grupprum och teknisk utrustning för både fysiska och virtuella möten och tysta rum för enskilt arbete. Men också mjuka soffor som inbjuder till avkopplande läsning. Det ska finnas många möjligheter att mötas och att plugga.

Biblioteket har fler elektroniska böcker och tidsskrifter än vad de har i pappersform. Många användare är spridda över länet och många studerar på distans. Därför är det viktigt med god tillgänglighet, bra resurser och god service på webben.

- Genom att satsa på kommunikation och interaktiva tjänster blir webben mer levande. Det ska vara enkelt att kommunicera med oss och våra tjänster ska vara lätta att använda. Webben ska vara som ett biblioteksrum, fast virtuellt, konstaterar Annika Annemark.

Text: Petra Sapic
Bild: Ulrika Wilke

Redigera
Share Dela