Distansåtkomst till BTH:s IT-resurser

IT-avdelningen erbjuder nu en tjänst för distansåtkomst till BTH:s interna IT-resurser. Tjänsten riktar sig i första hand till personal som har en bärbar dator och befinner sig på annan plats än BTH:s campusområde.

Tjänsten ger dig som användare samma access som om du befinner dig på BTH:s campus. Vid uppkoppling kontrolleras bland annat att datorns operativsystem är uppdaterat och att antivirus är uppdaterat och igång. Du kan använda vilken PC som helst som uppfyller kraven enligt ovan men för att nå vissa specifika resurser krävs en identifierad BTH PC.

För att verifiera att rätt användare ansluter används ett engångslösenord som skickas ut via SMS, du måste alltså även ha tillgång till en mobiltelefon. Ditt mobiltelefonnummer som finns i BARD används för SMS-notifiering. Har du inte angett ditt mobiltelefonnummer, kontakta din BARD-administratör (se: www.bth.se/bard). När ditt nummer är uppdaterat dröjer det till nästa dag innan synkning är gjord och systemet kan använda ditt telefonnummer.

För att få tillgång till tjänsten så gör du följande:

  • All personal kan använda tjänsten.
  • Du behöver ange ett mobilnummer som du tar emot engångslösenorden på (se ovan).
  • Funktionen för distansåtkomst når du via http://vpn.bth.se
  • Logga in med det konto och lösenord du använder för att logga in på din BTH-PC. Välj därefter AD eller IDE domän, beroende på var du normalt loggar in.

Efter inloggning har du normal access som om du vistades på BTH:s campus.

 

Text: Magnus Carlsson, IT-avdelningen

 

Redigera
Share Dela