Docentföreläsning om programvaruteknik

Mikael Svahnberg, verksam som lektor och forskare på Blekinge Tekniska Högskola, höll den 17 april en docentföreläsning med titeln: Software Architecture Evaluations.

Programvara finns idag överallt, och det som avgör om programvaran är framgångsrik eller inte är inte bara att den uppfyller rätt funktionalitet, utan även att den gör det med rätt kvalitétsnivå, rätt servicegrad. Detta säkerställer man i hög grad med hjälp av programvarans arkitektur, och för att se till att programvaran har rätt arkitektur så genomför man utvärderingar av arkitekturen.

BTH har en lång forskningstradition inom området programvaruarkitekturer och arkitekturutvärderingar, med en inflytelserik bok publicerad, flera disputerade doktorer inom området och en etablerad tradition av arkitekturutvärderingar tillsammans med industripartners.

I samklang med den pedagogiska ansatsen inom programvaruteknik vid BTH, där studenterna lär sig genom praktiska övningar i industriella sammanhang, har även liknande arkitekturutvärderingar genomförts på industri-initierade studentprojekt under flera år, vilket har hjälpt till att både lyfta fram nya forskningsresultat och även att bekräfta forskningsresultat från våra industrisamarbeten.

Vid föreläsningen presenterades en översikt över resultat och erfarenheter av BTH:s forskning och arbete inom arkitekturutvärderingar.

Forskningen har bedrivits inom SERL-gruppen samt forskningscentrat BESQ.

Gå till SERL-gruppens webbsida

Gå till forskningscentrat BESQs hemsida

 

Redigera
Share Dela