Staten satsar miljarder på forskning


15 miljarder kronor. Så mycket får svensk forskning i ökade resurser under de kommande fyra åren. Mest prioriterade är områdena medicin, teknik och klimatfrågor.

Den utlovade satsningen på forskning kommer att finnas med i budgeten och i den forskningsproposition som regeringen lägger fram i oktober. Nästa år höjs anslagen till forskning med 2,4 miljarder kronor. Därefter stiger anslagen successivt år för år, för att år 2012 ligga fem miljarder kronor högre jämfört med i år. Totalt blir de fyra årens ökningar 15 miljarder kronor.

Tre strategiska områden pekas ut: medicin, teknik och klimat. Områdena har valts ut efter tre kriterier:

• De ska medverka till lösningar på globala problem som klimatförändringar och svåra sjukdomar, och stödja omställning av energisystemen. Det är till exempel uppenbart att kampen mot växthus effekten underlättas av teknologiska genombrott.
• Områden där Sverige redan har forskning av världsklass. Inom samtliga prioriterade områden finns forskare och forskar grupper som håller världsklass.
• Svenska företag ska få stöd i sin forskning och förbättra sin konkurrenskraft.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund (fp) står mänskligheten inför flera forskningsgenombrott de kommande åren. De handlar bland annat om sjukdomar som cancer och Alzheimer men också om miljövänliga bilar och nya
kommunikations lösningar i skärningspunkten mellan mobilt bredband och IT.

 
Läs mer på www.regeringen.se

http://www.regeringen.se/sb/d/10405/a/109844

Text: Petra Sapic

Redigera
Share Dela