I varje nummer av Intranytt intervjuas en sektionschef om vad som är på gång inom deras sektion .Först ut är Ylva Hellström på sektionen för hälsa.


Examensrättigheterna för sjuksköterskeutbildningen högst på agendan


Bild på sektionschef Ylva Hellström HALHAL har arbetat intensivt med att åtgärda den kritik som riktades mot sjuksköterske-utbildningen i högskoleverkets utvärdering 2007.I slutet av september presenterar BTH de förbättringar som vidtagits för högskoleverkets representanter.

Budgetprocessen är i gång som vanligt vid denna tid på året. Men där känner Ylva Hellström, sektionschef på HAL, att läget är under kontroll. I stället är det examensrättigheterna för sjuksköterskeexamen som står högst på agendan.

Vid högskoleutvärderingen 2007 stod det fast att sjuksköterskeutbildningen på BTH inte skulle få behålla sin examensrätt om inte vissa åtgärder gjordes. Ylva Hellström och medarbetarna på sektionen har sedan dess arbetat intensivt med förbättringar på flera områden. Hela tiden i ständig kontakt med grundutbildningsnämnden.

-Samarbetet har varit mycket bra. Alla har hjälpt till och ställt upp med att ta tag i detta. Vi har gjort allt vi har kunnat göra men det finns saker som vi inte kan rå över, till exempel bristen på professorer i vårdvetenskap. Den hårda konkurrensen gör att det är svårt att rekrytera de professorer som finns till BTH, konstaterar Ylva Hellström.

Storsatsning på verksamhetsförlagda studier

Utifrån den kritik som riktades har flera åtgärder vidtagits. Utbildningsplanen har reviderats och kursplaner har gjort om och blivit tydligare. När det gäller kontakten med verksamheter inom landsting och kommun har de kliniska utbildningsenheterna utökats. Utbildningsenheterna tar emot ett större antal studenter och handledarna har även utbildats för att öka kompetensen. Det finns även en klinisk adjunkt på enheterna.

-Kravet är att handledar kompetensen ska förbättras. Handledarna bör ha minst en kandidatexamen, helst en magisterexamen. Vi ser en ökning av sökande till dessa kurser och det är en positiv utveckling som jag hoppas håller i sig.

Samma kritik som BTH fick riktades även mot sjuksköterskeutbildningen i Umeå, Uppsalaoch på Karolinska Institutet. För några år sedan förlorade Växjö sin examensrätt. Efter det storsatsade Växjö på vårdutbildningen och lyckades knyta flera professorer till sig. Och lyckades därmed få tillbaka examensrätten.

Den 23 september kommer högskoleverket till BTH för att träffa rektor, lärare, program- och verksamhetsansvariga. Högskoleverkets beskedkommer därefter.
- Om det inte går vägen måste vi finna andra lösningar, kanske alliera oss med ett annat universitet och få hit deras lektorer för att undervisa här. Men jag hoppas att vi blir godkända eftersom vi har lämnat in ett bra material och är väl förberedda, säger Ylva Hellström.

Specialistutbildningarna inom anestesi, IVA och distriktssjuksköterska underkändes också eftersom högskolverket bland annat ansåg att det inte fanns tillräckligt med forskande lärare inom dessa specialiteter.

- Vi skickade in vårt material om förbättringar i april. Men vi har inte fått veta något än.


Flyttar in i nya lokaler

Flera positiva förändringar är på gång inom HAL. En helt ny kandidatutbildning inom folkhälsovetenskap håller på att ta form. Och inom kort är det dags att skicka in den till högskoleverket för godkännande, berättar Ylva Hellström.

Under sommaren inrättades även Tillämpad hälsoteknik som nytt forskningsämne. Just nu pågår ett arbete med att få in doktorander och syftet är även att få in teknikämne mer i vårdutbildningarna.

Under hösten kommer delar av HAL att flytta in i biblioteksbyggnaden, på plan fem där metodrummen finns. Först blir det runt 20 lärare som installerar sig där. Övrig personal kommer att stanna kvar i de nuvarande lokalerna i väntan på att nybyggnationen på campus står klart.

- Vi ser verkligen fram emot flytten. Det ska bli underbart få ett eget personalrum och fräscha nya lokaler, säger Ylva Hellström.


Text och bild: Petra Sapic

 

Redigera
Share Dela