Eyetracking, spelutveckling och renässanskonstnärer

Excellent Exhibitions kommer att arragera en världsutställning startande i Göteborg sommaren 2010 med de tre renässanskonstnärerna Leonardo da Vinci, Rembrandt och Michelangelo.

BTH medverkar via Upplevelse och Digital teknik plattformen som Kari Rönkkö är ansvarig för och Externa relationer Carina Dietman. Samarbetet grundar sig på GSIL doktoranden Charlotte Sennerstens arbete med eyetracking och spelutveckling. Initialt handlar det om att följa besökares blickuppmärksamhet då de beskådar en digital version av da Vinci's målning "Den sista måltiden/nattvarden". Originalmålningen som är åtta meter bred kommer att finnas intill den digitala versionen där BTH registrerar blickuppmärksamhet. Tobii lånar ut eyetrackingutrustningen som behövs. Senare har vi möjlighet att utveckla konceptet till att också inkludera att besökaren interagerar med målningen.

Bild på and there was light

Samarbetet kommer att marknadsföra det nya Technical Artist programmet som kommer att upprättas hösten 2010. Programmet kommer att vara ett treårigt program som lyfter aspekten av att både behärska programmering och 3D grafik. Den minsta gemensamma nämnaren mellan Leonardo da Vinci's perspectograph och det spel/simulations inriktade programmet som BTH presenterar är hur vi kan blicka tillbaka och se hur tidigare innovationer realiserats idag med den digitala eran. En mix av tidigare innovation med dagens tankar om fortsatt utveckling.

 

Excellent Exhibitions uttrycker sin idé kring sin verksamhet så här:

Excellent Exhibitions AB:s affärsidé är att projektleda,
producera och marknadsföra internationella utställningskoncept
inom konst, kultur och vetenskap.

Bild lånad från excellentexhibitions.com

 

Se:http://excellentexhibitions.com/

 

För mer information se: http://uppdig.bth.se/

 

Text: Kari Rönkkö

 

Redigera
Share Dela