BTH:s personaltidning, nummer 3, 2007

Många förändringsprojekt ger hög arbetstakt

Regeringen har, äntligen, utsett Ursula Hass till rektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag lyckönskar henne och hälsar henne välkommen, tillbaka, till Blekinge och BTH.

Med en doft av vår - och gödsel

Jag skulle säkert kunna skriva en passionerad krönika om året i resten av mitt liv om den fantastiska tid som är nu. Jag pratar förstås om grönt gräs, knoppar i träden, värmande solstrålar, glass i en park och fantastiska dofter. Det som i folkmun kallas vår.

BTH:s nya styrelse utsedd

Regeringen har utsett en ny styrelse för BTH. Ordförande för styrelsen blir marknadsekonomen Akbar Seddigh. Den nya styrelsen föreslås börja gälla från och med första maj.

Intresset för IT- och teknikutbildningar ökar

Den uppsökande studentrekryteringen med besök på gymnasieskolor och mindre mässor är avslutad för i år. Under två och en halv månad har arbetet med att informera om BTH och marknadsföra våra utbildningar direkt på plats hos gymnasieelever i södra Sverige pågått.

BTH syns och hörs i olika medier

BTH:s intensiva vårkampanj sträcker sig från januari till april. Då gäller det att synas och höras i så många olika medier som möjligt. Allt för att så många presumtiva sökande som möjlighet ska få upp ögonen för vad BTH har att erbjuda.

Ny undersköterskeutbildning vid BTH

Till hösten startar en ny undersköterskeutbildning vid BTH. Utbildningen är på två år och den ger även studenten möjlighet att tillgodoräkna sig det första året i sjuksköterskeutbildningen om man skulle vilja läsa vidare.

Migrationsministern vill ändra på reglerna

Blekinge Tekniska Högskola är en av landets mest populära högskolor bland utländska studenter. Efter att ha avslutat utbildningen måste dock dessa studenter återvända till hemlandet, samtidigt har IT-företag i Sverige ett stort rekryteringsbehov. Denna obalans vill migrationsminister Tobias Billström råda bot på genom att ändra i regelverket.

Guld till BTH i Sveriges största reklamtävling

BTH vann den 18 april guld i landets största tävling i reklambranschen, Guldägget , som arrangeras av Sveriges reklamförbund. BTH var tillsammans med reklambyrån Fan Club i Malmö nominerade i klassen Direktreklam.

Pakistans nationaldag firades på BTH

När klockan slog sex öppnades dörrarna till Rotundan. Innanför väntade mingel, musik och möten mellan människor.

Den internationella dagen ska låta, dofta och synas

Det som länge varit en dröm och en önskan blir den 16 maj verklighet. Då anordnas för första gången en internationell dag för hela BTH.

"Karriärstart" - övergång mellan studier och karriär

Tanken om att ordna en kurs som kan hjälpa studenterna i övergången från studier till arbetslivet har funnits länge. Nu i vår öppnades möjligheten att genomföra kursen ”Karriärstart” och båda Centrala studievägledarna, Rosmari Lauterbach och Paula Gullbing, är mycket nöjda med resultatet.

Stort intresse för årets Kontakt

Förutsättningarna inför årets arbetsmarknadsdagar såg något annorlunda ut jämfört med tidigare år. Arbetsmarknaden börjar se ljusare ut och det märktes i engagemanget hos företagen.

Projekt och samarbeten över hela världen

För närvarande har Sektionen för Hälsa samarbeten och ingår i nätverk inom Norden, Europa, Sydafrika, Botswana. Mobiliteten omfattar 20 – 25 studenter per läsår.

Internationellt forskningssamarbete

SIDA-kurser på BTH

I år kommer cirka 100 Sida-deltagare att vandra i BTH:s korridorer i syfte att ta del av den kunskap vi besitter här. De är inte studenter i vanlig bemärkelse utan personer i högt uppsatta positioner på större företag och myndigheter från världens alla hörn och de kommer hit för att lära sig om stadsplanering eller om Telecom.

UIQ Academy - en uppdragsutbildning som gav mersmak

För drygt ett år sedan fanns det fortfarande ganska många akademiker med IT-bakgrund som varit arbetslösa så länge att kompetensen inte var tillräckligt spetsig för att kvalificera sig på en arbetsmarknad med en rasande snabb utveckling. Därför drog avdelningen för programvarusystem igång en uppdragsutbildning i samarbete med företag och Arbetsförmedling.

Nya medarbetare vid Sektionen för Hälsa

Jörgen Jonasson, Anette K Pettersson och Camilla Mathiasson är nyanställda på HAL.

Studentspegeln - Kvinnliga studenter förbereder sig mera

En större andel män än kvinnor anser att heltidsstudier inte motsvarar en heltidssysselsättning. Men kvinnorna lägger å andra sidan ner mer tid på att förberedelser och deltagande i undervisningen än män visar en ny undersökning från Högskoleverket.

Akademi sydost

Sammanfattning av styrgruppens möte 2007-04-12

Dessutom

Personalavdelningen informerar

Redaktionellt

Redigera
Share Dela