Finansiering för forskning och utveckling - behöver du stöd i processen?


Som anställd på BTHhar du nu bättre möjligheter än tidigare att få råd och hjälp vid finansiering för forskning och utveckling. Eva-Lisa Ahnström, EU-handläggare och projektrådgivare på BTH, stöttar alla projekt som har extern finansiering.

- Projektdjungeln är både vidsträckt och tät. Jag hjälper till att navigera rätt, säger hon.

Sedan våren 2008 arbetar Eva-Lisa Ahnström som EU-handläggare/projektrådgivare på BTH med placering på enheten för externa relationer - avdelningen för uppdrag och projekt (AUP).

- I mitt uppdrag ingår det att stötta alla projekt som har extern finansiering. Det gäller oavsett om man hittar finansieringsmöjligheter regionalt, nationellt, inom Europa eller internationellt.

I uppdraget ingår bland annat rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.


Nyhetsbrev lanseras

Eftersom det är viktigt att informationen sprids i organisationen och att rätt informationsförmedlas till rätt person vid rätt tidpunkt kommer nya tjänster att lanseras.

-Nyhetsbrev och en aktivt uppdaterad webb med nyttiga länkar ska hjälpa anställda på BTH att ha koll på vad som händer inom deras områden. Men för att specifik information ska kunna nå enskilda personer är det viktigt att detta kan förmedlas direkt. För att kunna ge den servicen krävs det att jag känner till enskilda forskares områden.

Redan nu har Eva-Lisa Ahnström kontakt med många i BTH:s organisation. Och det rör verkligen på sig vad gäller projektansökningar, konstaterar hon.

- Jag är ute och på sektioner och avdelningar på BTH och presenterar vilken service vi erbjuder. Jag har inte hunnit med alla men jag fortsätter min turné under hösten.


Stöd vid ansökningar

Att kontinuerligt höja kompetensen är nödvändigt i en föränderlig projektvärld. Med informationsdagar kring specifika program och generella seminarier kring till exempel projektekonomi, projektledning och idégenerering står BTH bättre rustad i kampen om projektpengarna.

- I externfinansierade projekt krävs alltid ett visst mått av formalia. På avdelningen för uppdrag och projekt ska vi lotsa projektägare från BTH rätt. En ansökan ska inte falla på formella felaktigheter, säger Eva-Lisa Ahnström.

All projektutveckling behöver ha sin grund i det arbete man bedriver och de visioner man har. Det är då man kan hitta extern finansiering som stöttar det man gör, och inte minst få möjligheter att samarbeta med kollegor i befintliga och nya nätverk runt om i världen, menar Eva-Lisa Ahnström.

Eva-Lisa Ahnström har en bakgrund som informatör, projektledare och fram för allt som rådgivare rörande i första hand EU-finansierade projekt. Närmast kommer hon från Region Blekinges projektkontor. Innan dess arbetade hon på BTH som projektkoordinator för ett forskningsprojekt inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling och som rådgivare på dåvarande EU-service.

Text: Petra Sapic

På gång

Den 8 oktober 2008 ordnas en halvdag kring så kallade INTERREG-projekt som möjliggör samarbete både med våra grannar i Södra Östersjön, i hela Östersjöområdet och strategiska projekt i hela Europa. Håll ögonen öppna, inbjudan kommer snart!


Läs mer

Nya sidor kring forskningsfinansiering hittar du på: http://www.bth.se/exr/euservice.nsf . Härifrån hittar du också hur du anmäler dig till e-postlista för nyhetsbrev, en länklista med snabbguidning till en hel del fonder och program och annat smått och gott.

Hör av dig till Eva-Lisa om du har frågor kring forsknings- och utvecklingsprojekt!

e-post: eva-lisa.ahnstrom@bth.se , tel 0709-72 87 20

Redigera
Share Dela