I varje nummer av Intranytt intervjuas en sektionschef om vad som är på gång inom deras sektion. Det har blivit dags för Anders Nilsson på sektionen för management.


Förbereder sig för framtidens utmaningar


Bild på sektions chef Anders NilssonSektionen för management rustar för framtidens utmaningar inom högskolevärlden. Nytt mastersprogram och nya projekt ska locka nya studentgrupper till MAM.


-Utveckling är ett ständigt pågående arbete. Vi har bra kvalité men det kan alltid bli bättre, säger sektionschef Anders Nilsson.


Sektionen för management, MAM, har nyligen fått två nya professorstjänster i industriell ekonomi inrättade. Med professorerna Lars Bengtsson och Charlie Karlsson får nu sektionen en tydligare inriktning mot innovationer och forskning, vilket anknyter till högskolans nya strategi. En mycket spännande utveckling, menar sektionschef Anders Nilsson.


- Just nu arbetar vi intensivt med att inrätta ett nytt mastersprogram med inriktning mot innovation och entreprenörskap. Start sker nästa år.

 
En annan del av satsningen på innovationer och entreprenörskap består av den praktiska utvecklingssverksamheten som bedrivs inom WISE. WISE tar bland annat fram och utvecklar nya affärsidéer. Det är den praktiska motsvarigheten till det vi byggt upp kring professorerna, säger Anders Nilsson.


- Det kan vara idéer från lärare eller studenter som eventuellt kan kommersialiseras.


Nätbaserat lärande i fokus

En stor andel av MAM:s grundutbildningar är nät- eller distansbaserade. Trots lång erfarenhet går det inte att slå sig till ro. Det är viktigt att hela tiden vidareutveckla verksamheten och förbättra kvalitén, menar Anders Nilsson. Därför har flera projekt nyligen startat.

-Vi tittar bland annat närmare på vad andra högskolor i Sverige och i utlandet gör på det här området. Vi vill skapa ett bättre administrativt och tekniskt stöd till utbildningarna. Vi vill även vidareutveckla pedagogiska former och undersöka upphovsrättsliga frågor vid nätbaserat lärande.


I nuläget har MAM två program för utländska studenter; ett nätbaserat och ett på campus. En viktig fråga som diskuteras på sektionen är vad som kommer att hända när det införs avgifter för utländska studenter.

 
- Vi förbereder oss på flera sätt för en nedgång i antalet utländska studenter. Vi måste tänka om och hitta nya målgrupper bland studenter. I Sverige och i Europa. Vi måste också öka antalet studenter som vill gå nätbaserade MBA-program.

 
Försprånget måste försvaras

Anders Nilsson menar att det är svårt att locka studenter till campus. BTH ligger i en region som inte drar en massa folk. Det måste BTH förhålla sig till. Men han framhålleratt BTH har en relativt lång erfarenhet av nätbaserat lärande. Och att det är en stor fördel.

 
- Det är ett viktigt försprång att vara rädd om och försvara när konkurrensen om studenterna ökar. Den dagen vi lutar oss tillbaka riskerar vi att förlora vår position.


Det är de stora universiteten som driver på de ökade kraven på kvalitet och forskningskompetens. En utveckling som Anders Nilsson anser för med sig en del problem.


- De stora universiteten vill dra till sig ännu mer resurser. Det är viktigt att satsa på forskning men det finns en risk att det blir en alltför ensidig betoning av forskning och att utbildningarna utarmas.

 
- Vi har sedan starten byggt upp vår verksamhet med sikte på grundutbildningen. Nu flyttar vi fram positionerna även inom forskningen.Med våra professorer knyter vi an till den tekniska kärnan och det tekniska fakultetsområdet inom BTH. Det är ett sätt att få tillgång till finrummet. Ju högre nivå i utbildningssystemet desto mer prestigefyllt är det, konstaterar Anders Nilsson.


Text: Petra Sapic

 

Redigera
Share Dela