Forskningsmedel för att forska i Second Life

Åse Nygren, som till vardags arbetar inom ämnet Engelska på TKS vid Blekinge Tekniska Högskola samt på humanistiska institutionen på Växjö universitet, har tilldelats 3 månaders forskningsmedel för att forska i Second Life.

Medan Nygren under sina forskarstudier valde texten, eller skönlitteraturen, som sitt specifika forskningsfält (en forskning som bortom litteraturanalyserna även belyser frågor som berör berättandets och skönlitteraturens funktion samt grundläggande etiska frågor knutna därtill) har hon sedan sin disputation även sökt sig utanför gränserna av mer traditionella litteraturstudier.

Nygren har börjat titta på andra medier, däribland den virtuella världen Second Life. Inom ramen för ett projekt med arbetsnamnet "Is there (Really) a Second Life? - Virtual (Re-) Mappings of a Postcolonial World," kommer Nygren att ägna speciellt intresse åt medialiseringen av det egna jaget, samt eventuella remedieringsprocesser.

I sin forskning intresserar sig Nygren för hur det virtuella jagets (avatarens) etniska tillhörighet påverkar självrepresentation och bemötande, med specifik betoning på postkoloniala relationer. Centrala begrepp som kommer att tas i beaktning inkluderar "place," "othering," "worlding" and "settler." Frågor hon ställer är: Kopieras den postkoloniala politiska kartan på ett okomplicerat sätt i Second Life eller kompliceras och revideras den genom det virtuella mediets möjligheter och begränsningar? Genom att kritiskt granska om Second Life är en slags koloni av "Real Life" eller om det finns kolonier och moderländer inom Second Life vill hon undersöka huruvida Second Life kan betraktas som en kolonial eller postkolonial värld. De etiska frågorna som väcks inom ramen för detta projekt kommer också att behandlas.

Text: Åse Nygren

 

Redigera
Share Dela