Första spadtaget taget

Rektor Ursula Hass invigde BTH:s nybygge på Campus Gräsvik genom att ta det första grävskopetaget.

Trots att regnet öste ner den 29 oktober var stämningen på topp när det var dags att officiellt inviga BTH:s nybygge på Campus Gräsvik. Kommunstyrelsens ordförande K-G Svensson höll några inledande ord om glädjen och vikten av att bygget nu kommit i gång. Även Kruthusens ordförande Erik Lindborg och VD Bengt Lingman fanns på plats.

Bild på Ursula Hass i grävskopaProjektet omfattar den nybyggnad på cirka 12 000 kvadratmeter som är belägen på tomten nedanför Telenor, intill biblioteksbyggnaden. Totalentreprenör för byggnaden blir Peab Sverige AB. Arbetsplatsen har inhägnats och befintliga byggnader håller på att rivas.

Peab:s platschef, Alf Holgersson, vill redan nu informera om omfattande trafik till och från området. Under perioden november - februari kommer transporter av rivnings-, schakt- och fyllnadsmassor att vara oerhört intensivt. Man har beräknat mängden till cirka 2000 billass - det innebär 4000 passager framför Rotundabyggnaden.

Även efter februari kommer transporter av allt byggmateriel att ske längs denna väg.
Därför vill entreprenören att BTH endast undantagsvis använder sig av denna väg under hela byggtiden. Parkeringsmöjligheterna intill denna väg tas bort. Även parkeringarna vid bryggan försvinner under byggnadstiden.

Ur säkerhetssynpunkt är det förbjudet att gå in på det inhägnade byggnadsområdet. Däremot kan man naturligtvis passera området längs sjösidan på den promenadväg som kommer att finnas där.

Peab räknar med att 50-60 personer kommer att vara sysselsatta dagligen under den intensivaste byggperioden.

Text: Rune Tjäder och Petra Sapic
Bilder: Ritningar skickade av Rune Tjäder

Mer information om nya campus

Redigera
Share Dela