Grafisk manual ska skapa enhetlighet

En ny grafisk manual har tagits fram vid BTH och fastställdes av rektor den 27 februari. Manualen beskriver grafiska riktlinjer gällande trycksaksproduktion vid Blekinge Tekniska högskola. I manualen finns riktlinjer och regler som ger frihet till den som har produktionsvana, men den ger även mycket trygghet till den med mindre erfarenhet.

Att ha en grafisk manual som organisationen följer ger mottagaren av materialet möjlighet att snabbt identifiera vem som är avsändare. Den grafiska profilen har arbetats fram med ambitionen att tillvarata och bevara goda designidéer från material som redan finns.

Manualen tar bland annat upp hur och var vår logotype får användas. Den berättar även hur man bör använda fotografier för att formspråket ska bli enhetligt. Det finns dessutom riktlinjer för hur grafiken för avsändarinformationen ska se ut samt gör det tydligt vilka typsnitt som ska användas och vilka färger som rekommenderas.

För att effektivisera och säkra produktionen vid arbete med informations- eller kommunikationsmaterial finns det på BTH ett webbaserat system, Grafikcenter, som genererar tryckbara pdf:er utifrån den data man matar in. Grafikcenter gör att även den som inte har så mycket erfarenhet av trycksaksproduktion kan skapa annonser, infoblad och andra trycksaker genom fördefinierade mallar. Systemet innehåller bilder med godkända rättigheter och licensierade typsnitt. I Grafikcenter finns tillgång till en utförlig manual som beskriver de olika funktionerna.

Hämta den grafiska manualen

Text: Sara Persson

 

Redigera
Share Dela