Grundutbildningsnämnden, GUN, informerar

Information från Grundutbildningsnämndens möte i maj

Fördelning av program som tidigare legat på Sektionen för teknik:

Nämnden fastställde ansvarig sektion för samtliga utbildningsprogram som tidigare tillhörde Sektionen för teknik.

Följande utbildningsplaner fastställdes:

1. Data- och systemvetenskap, 120 hp
2. Data- och systemvetenskap, 180 hp
3. Säkerhetsteknik
4. Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp
5. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp
6. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation

Följande utbildningsplaner fastställdes efter revision:

1. Datateknik/Elektroteknik
2. Data- och systemvetenskap, 180/120 hp (antagning 2008)
3. Data- och systemvetenskap, 180/120 hp (antagning 2007)
4. Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem

Övrigt

Nämnden behandlade organisationsplanen och beslutsordningen för BTH och den övergripande handlingsplanen 2009-2012. Det informerades kortfattat om det pågående arbetet vid BTH med områdesbehörigheter, som berör all utbildning som vänder sig till nybörjare och har mer än grundläggande behörighet som tillträdeskrav.

Informationsblad finns också tillgängligt på GUN:s hemsida http://www.bth.se/gun, där även protokoll och annan GUN-relaterad information finns.

 

 

Redigera
Share Dela