Bild på rektor Ursula HassHej!


Här kommer hälsningar från ett hett Singapore! Tillsammans med KK-stiftelsen, Netport med flera besöker vi detta land som sjuder av aktivitet och beslutsamhet. Vi har haft många intressanta diskussioner och möten. Det ska bli spännande att se vad vi kan utveckla tillsammans!

Hösten har kommit igång på ett mycket glädjande sätt. I  studentperspektivet har det främst handlat om antagningsarbete och igångsättning av höstens kurser och program. Vi har ett kraftigt ökat antal nya studenter i vår verksamhet. Antalet antagna till IT-relaterade utbildningar har ökat med 43 procent! Än en gång, stort tack för detta arbete! Snart vet vi mer exakt hur många som också är igång i sina kurser och program, det blir spännande att se.

Det är också mycket på gång på nationell nivå som påverkar oss, och det handlar om Forsknings och innovationspropositionen som kommer i slutet av oktober. Redan nästa vecka kommer budgetpropen som anger ramarna för anslag till UoH. Redan för några veckor sedan aviserade man en höjningav de medel som kommer att gå till forskning, med 4,6 miljarder kronor nästa år. Exakt hur dessa fördelas vet vi inte ännu. I Forsknings- och innovationspropen kommer säkerligen ett nytt system för fördelning av forskningsmedel att aviseras, men än så långe har ganska få detaljer avslöjats.

Det strategiska arbetet kring hur vår målbild ser ut avseende student mix framöver pågår. Vi fick en hel del impulser från vår styrelse innan sommaren som vi jobbar vidare med. I detta paket ingår ju att ta hänsyn till de förväntade regelförändringar som kommer att ske avseende avgifter för studenter som kommer från länder utanför EES.

I vårt Partners & pengar-perspektiv kan vi glädja oss att vi nyligen fått klartecken från KK-stiftelsen på vår KK-miljö ansökan ProVision. Det innebär att vi tillsammans med KK-stiftelsen och våra partners ska mejsla ut detaljer kring hur vi på bästa sätt kan bedriva samproduktion av kunskap och kompetens framöver. I vår programförklaring ProVision har vi linjerat ut en del huvudlinjer, såsom integrering av tillämpad IT, hållbarhet och innovation. Vi har också ambitionen att omgående dra igång en forskar skola som också kan fungera som utvecklingsmotor. Satsningen pågår under tio år och omfattningen är cirka 90-100 miljoner kronor på totalen.  Vi har också lämnat in ett antal KK-högansökningar, som vi håller tummarna för! Vårt budgetarbete har dragit igång, och i år har vi trimmat seglen och har definierat och tidssatt processen på ett tydligt sätt. Allt för att få det budgetarbetet mer smidigt och få större träffsäkerhet i vår planering.

På personalsidan finns det en hel del som pågår, bland annat börjar vår nya högskoledirektör Noél Holmgren den första oktober. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen! Mycket berör vår personal i vardagen, men vi har också en särskild process som rör omorganisation av sektionen TEK. Med omorganisationen avser vi uppnå följande:

 

  • att medarbetare på TEK, skall få en ökad närhet till sektionschef och högskoleledning,
  • en ökad synlighet av teknikverksamheterna i BTHs ledningsmöten,
  • att de olika sektionernas storlek harmoniseras för att möjliggöra effektivare stödfunktioner,
  • att de profilerade verksamheterna får ökad intern synlighet.

Anders Hederstierna leder en utredningsgrupp som tar fram förslag på hur förändringen skall se ut. Vid vårt nästkommande styrelsemöte den tredje oktober beslutar vi i frågan.

Slutligen vill jag bara uppmärksamma att vi i styrelsen har beslutat att BTH skall vara klimatneutralt. Detta blir en spännande kunskaps och utvecklingsresa!

Ha en härlig höst!

Ursula

  

 

 

Redigera
Share Dela