Hedersdoktor vid BTH ska locka fler till ingenjörsutbildningar


Leif Johansson, koncernchef för Volvo och hedersdoktor vid BTH, är ny ordförande för Teknikdelegationen. Delegationens syfte är att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT.

Beslutet att utse Leif Johansson, VD och koncernchef för Volvo, till ordförandeposten togs av regeringen i somras. Anledningen till att regeringen tillsätter en Teknikdelegation är oron för det vikande intresset för utbildningar inom teknik, matematik, naturvetenskap och IT. Enligt högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg måste Sverige få fram duktiga personer inom dessa områden för att klara den globala konkurrensen.

Delegationens uppgift blir att tillsammans med andra aktörer genomföra ett antal åtgärder. Enligt Lars Leijonborg kan det bli aktuellt med en liknande kampanj som genomförts i Danmark (http://www.go-ing.dk/) för att locka fler till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Delegationen kommer även att kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft och även föreslå hur alla aktörer inom skolsystemet, från förskola till högskola, kan samverka för att både skapa intresse och behålla intresset för dessa ämnen. Ett särskilt uppdrag gäller att öka andelen kvinnor inom högskoleutbildningar på området.

Övriga ledamöter kommer att utses under hösten. Teknikdelegationen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2010.

Läs mer på www.regeringen.se

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/108922


Text: Petra Sapic

Redigera
Share Dela