Ian Akyildiz från Georgia Tech håller föredrag

Professor Ian Akyildiz från Georgia Tech, Atlanta, USA besöker BTH den 25 mars för att närvara som opponent vid doktorsdisputationen av doktorand David Erman.

Den 26 mars kommer Ian Akyildiz hålla ett föredrag där han pratar om uppsamling av oceanografisk data, föroreningsövervakning, havsutforskning, katastrofförebyggning, stödjande navigation och taktisk övervakning är typiska användningsområden för trådlösa undervattenssensornätverk.

I detta föredrag utforskas trådlösa undervattenskanaler, nya mekanismer för medium access control och routningprotokoll kommer att presenteras. Å andra sidan, har sensorapplikationer under jord och i tunnlar unika kommunikationsproblem. I synnerhet trådlösa kanalers egenheter under jord gör kommunikationsproblemen intressanta, vilket kommer diskuteras under föredraget. Framtida forskningsutmaningar kommer att betonas inom båda dessa områden.

Ian Akyildiz fick sin kandidat-, magister- och doktorsexamen inom Datorvetenskap från University of Erlangen-Nuernberg, Tyskland, 1978, 1981 respektive 1984. För närvarande är han professor (Ken Byers Distinguished Chair Professor) vid School of Electrical and Computer Engineering på Georgia Institute of Technology, chef för Broadband Wireless Networking Laboratory och ordförande för Telecommunication Group på Georgia Tech.

Han är chefredaktör för Computer Networks (Elsevier) Journal, grundare av Ad Hoc Networks Journal (Elsevier), 2003, samt grundare av Physical Communication (PHYCOM) Journal (Elsevier), 2008. Dr. Akyildiz tjänstgör vid flera rådgörande styrelser för forskningscenter, journaler, konferenser samt förlag.

Dr. Akyildiz är IEEE-ledamot (1996) och ACM-ledamot (1997). Han har mottagit ett flertal utmärkelser från IEEE och ACM. Hans nuvarande forskningsintressen är Trådlösa Sensornätverk, Trådlösa Mesh-nätverk samt Kognitiva Radionätverk.

Föredraget hålls mellan kl 14-16, rum 2304A, Campus Gräsvik.

 

Redigera
Share Dela