Intensifierat förändringsarbete:

 

Under våren har vi i några olika fora, bl.a. på Rektors Ledningsråd, diskuterat behovet av att ytterligare intensifiera/synkronisera vårt förändringsarbete på BTH.

 

Det handlar bland annat om ökad information på olika nivåer i organisationen om vad som pågår. Som ett led i detta arbete kommer jag att ha en stående ruta här i Intranytt där jag summerar övergripande, men konkret vad som är på gång. Givetvis kommer en del information att finnas i min ledare som vanligt, samtidigt som mer personliga reflektioner finns i min blogg.

Det intensifierade förändringsarbetet innehåller följande aktiviteter under hösten 2009:

- En nytändning av processarbetet samtidigt som vi ser över hur det är organiserat. Detta genomförs i projektform och leds av vicerektor Anders Hederstierna under september - december 2009.

- Ta fram förslag på potentiella kandidater till de "Åtta forskningsmiljöerna" som beskrivs i Målområde 2 i FoU-strategin. "BTH skall ha åtta forskningsmiljöer inom sin profil med en storlek på cirka 40 miljoner kronor per år vardera 2017." Sektionscheferna skall ta fram förslag till den 1:a oktober 2009.

- Ta fram förslag på potentiella kandidater till "Åtta utbildningsmiljöer". Detta var inte med i FoU-strategin som ett målområde men har identifierats som ett viktigt tillägg. Sektionscheferna skall ta fram förslag till den 1:a oktober 2009.

- Utforma ett förslag till revisionsplan för Forsknings- och utbildningsstrategin, som BTH:s styrelse kan ta beslut om den 8:e oktober 2009. Ansvarig prorektor Claes Wohlin.

Har du funderingar kring ovanstående är du välkommen att höra av dig antingen till din sektions- eller enhetschef eller till mig.

Hjärtliga hälsningar!

Ursula

 

 

Redigera
Share Dela