Intensifierat förändringsarbete

Så här i slutet av terminen är det dags att följa upp vårt intensifierade förändringsarbete. Vårt intensifierade förändringsarbete handlar bland annat om ökad information på olika nivåer i organisationen om vad som pågår. Som ett led i detta arbete har jag en stående ruta här i Intranytt där jag summerar på övergripande nivå. Givetvis finns en del information i min ledare som vanligt, samtidigt som mer personliga reflektioner finns i min blogg. På Ledningsinternatet som vi hade den 7-8:e december följde vi upp våra intentioner från i somras. En sammanfattning av detta ser du nedan.

Det intensifierade förändringsarbetet har innehållit följande aktiviteter under hösten 2009:

  • En nytändning av processarbetet samtidigt som vi ser över hur det är organiserat. Detta genomförs i projektform och leds av vicerektor Anders Hederstierna. Arbetet har blivit lite försenat i starten men är nu igång.
  • Ta fram förslag på potentiella kandidater till de "Åtta forskningsmiljöerna" som beskrivs i Målområde 2 i FoU-strategin. "BTH skall ha åtta forskningsmiljöer inom sin profil med en storlek på cirka 40 miljoner kronor per år vardera 2017." Sektionscheferna har nu tagit fram ett grundmaterial som behöver knådas i omgångar på olika sätt.
  • Ta fram förslag på potentiella kandidater till "Åtta utbildningsmiljöer". Detta var inte med i FoU-strategin som ett målområde men har identifierats som ett viktigt tillägg. Sektionscheferna har nu tagit fram ett grundmaterial som behöver knådas i omgångar på olika sätt.
  • En revisionsplan för Forsknings- och utbildningsstrategin, har beslutats av BTH:s styrelse den 8:e oktober 2009. Revisionsarbetet kommer att ske under våren 2010.

Har du funderingar kring ovanstående är du välkommen att höra av dig antingen till din sektions- eller enhetschef eller till mig.

Hjärtliga hälsningar!

Ursula

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela