Stor satsning på internationalisering


Det behövs en bättre samordning mellan de myndigheter som arbetar med internationalisering. Därför har Forum för internationalisering skapats. Myndigheterna ska samverka med varandra och följa vad som är aktuellt.


- Forumets huvudsakliga uppgift blir att svara för ett bevakningsutbyte mellan de centrala myndigheterna och organisationerna, säger Lennart Ståhle, senior rådgivare på Högskoleverket i senaste numret av Nyheter & Debatt.

 
Forumet ska ta upp sådant som kräver samordning mellan myndigheterna. Det kan exempelvis gälla frågor som Utbildningsdepartementet vill ha belysta eller utredningar och propositioner att ta ställning till.


- När det gäller internationella studenter kan det till exempel röra sig om frågor som uppehållstillstånd, avgifter och tillträdesregler, säger Lennart Ståhle.


På första mötet som hålls den andra december ska bland annat propositionen om avgifter för studenter utanför EES-området som regeringen kommer att presentera i slutet av november att diskuteras.


De myndigheter som av Utbildningsdepartementet bjudits in att medverka i forumet är Högskoleverket, Svenska Institutet, Internationella programkontoret, Stint, Invest in Sweden, Migrationsverket och Sida.


De närmaste två åren är Lennart Ståhle forumets ordförande. Representanter från svenska universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, kommer också att finnas med i forumet.


Källa: Högskoleverket

Läs mer: http://www.hsv.se/download/18.7a21c82b11c2deb2ac980001008885/NoD_0806.pdf

 

 

 

Redigera
Share Dela