BTH partnerhögskola till nationell forskarskola

Vetenskapsrådet har beviljat medel till en svensk forskarskola i interdisciplinär genusvetenskap, kallad InterGenus. Det är Teknovetenskapliga studier vid TKS campus Karlshamn som är samarbetspartnern i denna forskarskola.

Forskarskolan InterGenus innebär ett institutionellt samarbete om forskarutbildning i genusvetenskap och tvärvetenskaplig forskning med genusforskningsperspektiv mellan ett flertal svenska och utländska doktorandprogram på området.

Områdets dynamiska utveckling har sedan 1990-talet lett till att genusforskning blivit etablerat inom forskarutbildning på allt flera svenska universitet och högskolor. Det gäller idag Blekinge, Göteborg, Linköping, Luleå, Lund och Örebro, men liknande initiativ är också på gång på universiteten i Umeå, Uppsala och Stockholm. Alla dessa universitet ingår som partners i InterGenus forskarskolan. Sverige var först i Norden med att utveckla specifika genusforskningsrelaterade forskarutbildningar med avdelningen Genus och Teknik vid Luleå tekniska universitet som den första (1992) och med professor Lena Trojer som då ansvarig. Sedan har andra länder, däribland Finland, följt efter.

Utvecklingen visar att tiden är mogen för ett institutionaliserat samarbete mellan de svenska genusforskarutbildningarna - och för ett samarbete utöver landets gränser med andra nordiska och europeiska genusforskarskolor. Forskarskolan InterGenus samordnar de svenska utbildningsprogrammen och skapar dessutom samarbetsåtaganden med flera större nordiska och europeiska genusforskarskolor. I partnerskapet ingår både den finska och den holländska genusforskarskolan, genusforskarskolan vid Humboldt-Universitetet i Berlin och den Nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig genusforskning.

Samordningen kommer att bygga på ett partnerskap av 12 universitet (9 svenska och 3 utländska). Det kommer ta form i ett gemensamt program för forskarkurser, forskarseminarier och konferenser, i vilka doktoranderna får möjlighet att få feedback från bl.a. ledande nationella och internationella forskare på området.

En stor gemensam, brett tvärinstitutionell forskarskola betyder en markant förbättring av den redan höga kvaliteten på genusforskarutbildningen i Sverige. Såväl forskarmiljöernas komplementära forskningsexpertis som deras många olika nationella och internationella nätverk kommer att kunna utnyttjas optimalt. Doktoranderna kommer att få möjlighet till att utveckla ett tätt, vetenskapligt och givande samarbete på tvärs av institutioner och ämnesprofiler. Det europeiska forskarutbildningssamarbetet, som är en integrerad del av forskarskolans program, kommer också i betydlig grad att öka möjligheterna för att integrera ett större internationellt perspektiv och transnationella jämförelser i de enskilda dokorandprojekten.

Forskarskolan koordineras från Linköpings universitet, men implementeras organisatorisk som en åtagande samverkan mellan alla de svenska universitet som deltar. De deltagande utländska universiteten är associerade medlemmar i partnerskapet.

 

Text: Lena Trojer

Redigera
Share Dela