Forskningscentrum rivstartar

Blekinge Tekniska Högskola har skapat ett forskningscentrum (BESQ Research Center) inom programvaruområdet. Forskningscentrumet rivstartar nu med att erhålla finansiering för ett antal aktiviteter. Det inkluderar ett nytt magisterprogram, två forskarskolor, deltagande i ett industriellt excellenscentrum och tre nya forskningsprojekt. Den totala finansieringen rör sig om 25-30 miljoner.

- Framgången bygger på den satsning som gjordes 2002 när BTH fick en forskningsprofil (BESQ) finansierad av KK-stiftelsen. Vi är nu framme i nästa steg av utvecklingen där vi dels tar steget till ett centrum och dels integrerar utbildning, forskning och näringslivssamverkan på ett mycket spännande sätt, säger professor Claes Wohlin som är ansvarig för centrumet.

Vinnova har beviljat finansiering för ett industriellt excellenscentrum, där även företag går in med forskningsfinansiering. Det kommer att ledas av Lunds universitet med forskningscentrumet vid BTH som partner och dessutom medverkar Sony Ericsson, Ericsson, UIQ Technology och ABB.

Vidare erhöll forskningscentrumet i dagarna finansiering från KK-stiftelsen för att utveckla ett masterprogram med arbetsintegrerat lärande inriktat mot programvarukvalitet.

- Det arbetsintegrerade lärandet innebär att studenter på programmet kommer att tillbringa viss tid på företag med praktiskt arbete inom området, säger Dr. Richard Torkar som är ansvarig för det nya utbildningsprogrammet. Han tillägger att förhoppningen är att det skall ge företagen den kompetens som de behöver samtidigt som programmet är attraktivt för potentiella studenter.

Under januari månad fick forskningscentrumet även klartecken från Vinnova att vara huvudansvarig för en forskarskola inom programvarutestning. Forskarskolan genomförs tillsammans med Lunds universitet, Mälardalens högskola och IT Universitetet i Göteborg.

- Konkurrensen om att erhålla en forskarskola var hård och då är det extra trevligt att vi erhöll finansieringen. Det visar på att vi har ett starkt koncept, bra partners och relevant forskning inom området, säger Dr. Robert Feldt som kommer att vara föreståndare för forskarskolan.

Forskningscentrumet deltar även in en annan nystartad forskarskola (Intelligenta Transportsystem) som syftar till att utveckla ny kunskap och nya IT-verktyg och -tjänster för morgondagens behov bland trafikplanerare, trafikanter och logistikansvariga. Forskarskolan koordineras av Linköpings universitet och finansieras av VINNOVA, Vägverket och Banverket.

Forskningscentrumet har också nyligen erhållit finansiering för arbete i tre forskningsprojekt. Ett projekt avser användbarhet och innovation för telekommunikation (från Vinnova), ett projekt rör utveckling av mobila tjänster relaterade till vägavgiftssystem för godstransporter med lastbil (från Vägverket) och ett projekt gäller effektiva och robusta metoder för omplanering av tågtrafik (från Banverket).

Text: Claes Wohlin

 

Redigera
Share Dela