Ursula Hass och Lars Emmelin ledamöter i insynsrådet

Regeringen har beslutat att länsstyrelsernas styrelser ska ersättas med insynsråd. Vid årsskiftet blev länsstyrelsen därför en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd.

Två av de åtta ledamöterna i insynsrådet för Länsstyrelsen i Blekinge kommer från BTH. Det är rektor Ursula Hass och professor Lars Emmelin som sitter med i rådet. Ledamöterna i insynsrådet representerar viktiga verksamheter i länet och är geografiskt spridda.

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Text: Sara Persson

Redigera
Share Dela