Landskapsarkitektur i Kina för tio BTH-studenter

I februari åker tio studenter från Fysisk planering till Kina för att under en termin studera på landskapsarkitekturavdelningen vid Nanjing Forestry University.

Tre av studenterna som åker till Kina tillsammans med läraren Eric Markus

De tio studenterna från Fysisk planering är den första gruppen utbytesstudenter som åker till Nanjing Forestry University. Totalt ska de läsa sex olika kurser, alla med inriktning mot Fysisk planering. Varje fredag ska de göra en exkursion inom staden och det finns även inplanerat fyra längre exkursioner för att gruppen ska få se mer av Kina.
- Det känns spännande att få åka till Kina, det är ju en annorlunda kultur och dessutom så händer det väldigt mycket där nu inom fysisk planering, säger en av studenterna Pontus Bodén.

Samarbetet med Nanjing Forestry University har kommit till genom kontakter med ett annat kinesiskt universitet.
- De hade en delegation lärare här på besök för två år sedan och det är de som har förmedlat kontakten. Hittills har det fungerat bra, de är väldigt samarbetsvilliga och vänliga, säger Eric Markus, doktorand och lärare vid Fysisk planering.

Det finns många skillnader mellan Sverige och Kina när det gäller fysisk planering. I Sverige handlar det mycket om insyn och att medborgarna ska få komma till tals. I Kina är situationen en helt annan.
- Det ska bli spännande att få se saker ur en annan synvinkel. Man har skapat sig en bild av vad man tycker i många frågor på området nu, så det ska bli kul att få en annan syn på det, säger Åsa Edvardsson.

Till en början ska studenterna bo på skolans eget hotell. Mycket av det som händer sedan kommer man få lösa efterhand.
- Vi vet ju inte med säkerhet hur det kommer arta sig eftersom det är första gången vi skickar studenter dit. Den här gruppen får ses som en förtrupp, förhoppningsvis ska vi kunna göra mer av det här samarbetet även i framtiden. Men förutsättningarna för att det ska bli bra är goda, säger Eric Markus.

 

Text och bild: Sara Persson

 

Redigera
Share Dela