Marknadsföring av BTH på DreamHack 2007

Arbetet med att bygga upp en monter och fylla den med aktiviteter började i skiftet mellan vinter och vår 2007. Vi talar om vårt arbete med DreamHack som en process. Målet har varit att marknadsföra BTH och att därmed få in fler sökande till grundutbildningen, samt att skapa ett samarbete mellan de olika aktörer som känner sig kallade till plattformen Upplevelse och Digital teknik. Det är projektledare Jan Björkmans starka engagemang som möjliggjort detta lyckade genomförande! Till sin hjälp har han haft ovärderligt projektstöd av Stefan Petersson.

Under processen, som på ett bildligt sätt kan beskådas på vår hemsida genom de mock-uper som vi har jobbat med http://uppdig.bth.se/dreamhack.html, har kontaktytor uppstått mellan olika forskargrupper, vilka ökade ytterligare under själva eventet. Projektledare Karin Svahnberg har skapat ovan kampanjwebb parallellt med höstens DreamHackprocess; hennes starka engagemang har möjliggjort att äntligen resan "leva som vi lär" är påbörjad för upplevelseinnehållet i plattformen.

Uppbyggandet av BTH:s DreamHackaktivitet har skett i nära samarbete med informationsavdelningen som stod för en del av monterdesignen.

Montern designades på ett sådant sätt att BTH:s tre arbetsområden forskning, grundutbildning och den tredje uppgiften blev synliga:

Grundutbildningen synliggjordes via två studentgrupper från SOFE i Karlshamn (både yrkeshögskola och högskola) och Spelprogrammering i Ronneby. Studentgruppen satt mitt i montern och arbetade på ett gemensamt projekt

BTH:s forskning exponerades genom att fem forskargrupper fanns på plats. Telekomgruppen (Network Performance Lab) och eye-trackinggruppen (CISGS) den senare gruppen samarbetade med teknikföretaget Tobii. De båda grupperna hade byggt upp var sin forskarmiljö i montern. Flera personer från den stora skaran av besökare som kom till montern deltog i deras experiment, där det stundtals uppstod det köer. AI-gruppen visade upp sin verksamhet via bildskärmar i montern och träffade många personer där det uppstod långa och spännande samtal. U-ODD deltog i Telekomgruppens aktiviteter. Etnografigruppen fanns ute i folkhavet där de hade en arbetsplats, samt att de gjorde ett flertal intervjuer på olika platser under eventet. Utöver detta fanns det en observatör från UIQ Technology AB, hon kom fram till att om de hittar en forskargrupp från BTH att samarbeta med. kommer de att vilja medverka även i nästa event vintern 2008. Då vi har bedrivigt forskning på plats kommer ytterligare ett konkret utfall att bli akademiska publikationer.

Deltagande BTH utbildningsaktörer, forskare och industriella samarbetspartners har gjort mycket stora personliga insatser i förarbete såväl som under genomförandet på DreamHack - Vilket lett till lyckad marknadsföring av Blekinge Tekniska Högskola!

Det är alltid svårt att mäta hur många presumtiva studenter som vi har fångat in. Det vi kan säga är att vi delade ut ett antal BTH-kataloger, och över 180 blad (de 150 färgblad som vi hade med oss tog slut efter 1 ½ dag! vi fick akut skaffa svartvita tryck på plats) som beskrev den kommande civilingenjörsutbildningen för spelprogrammering. Ett tjugotal av dessa besökande personer signalerade att de kommer att söka till utbildningar hos oss. Någon skickade ett mail och berättade att han nu hade tagit ställning för BTH i stället för Skövde.

Samtliga från BTH som var med på aktiviteten har på olika sätt meddelat att de vill vara med till kommande DreamHack. Tobii och UIQ har också meddelat att de aktivt vill stödja kommande monteraktivitet. DreamHack-ledningen skickade ett tack och pekade på att vi hade byggt "en trevlig monter". Vår närmsta kontaktperson på DreamHack lät meddela att han personligen såg till att Åsa Torstensson som han benämnde vår nya "datorspelsminister" besökte BTH montern för att prova vår teknik. Här fanns också en hearing för spelområdet där en av BTH:s forskarstuderande inom spel blev inbjuden att delta.

Genom vår aktivitet på DreamHack har BTH fått stor synlighet i massmedia (via 10 skilda medieaktörer) och på DreamHacks hemsida (11 platser), något som vi måste arbeta vidare med, då det i våra stickprovsintervjuer visade sig att BTH är "okänt" av potentiella studenter i dessa kretsar.

Text: Kari Rönkkö

 

Redigera
Share Dela