Modern katalog ska få studenter välja BTH

Den 22 januari levererades BTH:s nya utbildningskatalog. Det omfattade arbetet, som gjorts på sektionerna och informationsavdelningen med att producera katalogen, var därmed till ända.Bild på utbildningskatalogen 2008

Årets katalog är på 116 sidor och beskriver samtliga grundutbildningsprogram på BTH som startar till hösten. Där finns i år inte mindre än sex nya program! Dessutom innehåller katalogen en kort presentation av de kurser som startar till hösten. Övrig information om studentkåren, bostäder, studievägledning med mera finns naturligtvis också med.

Katalogen är, som tidigare, uppdelad i olika kapitel för olika ämnesområden. Nytt för i år är att sektionerna gavs större utrymme att berätta om programmen, forskningen, studiemiljön och arbetsmarknaden för varje ämnesområde. Denna möjlighet använde sig samtliga sektioner av vilket ger blivande studenter en fylligare information om BTH:s utbildningar.
Nu tar en omfattande distributionen vid. De 70.000 exemplaren ska hitta sin mottagare. Drygt 43.000 exemplar direktdistribueras till gymnasister och värnpliktiga i stora delar av landet. Utöver detta så överlämnar vi personligen en mängd kataloger till skolor, arbetsförmedlingar, bibliotek och så vidare i länet och vi skickar en mängd kataloger till alla skolor och liknande som har stående beställningar hos oss. Resten delas ut vid alla de mässor och skolbesök som besöks av BTH:s informatörer.

Text: Margareta Ahlström
Bild: Bläck & co

 

Redigera
Share Dela