Ny studie om friluftsliv och hälsa vänder sig till blivande föräldrar

Få studier är gjorda om friluftslivets betydelse för välbefinnandet före och under en graviditet samt under spädbarnsperioden (0-11 månader), därför behövs mer kunskap. Louise Stjernberg och Katarina Sjögren vid Blekinge Tekniska Högskola startar nu upp en studie som syftar till att undersöka faktorer som påverkar utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet före och under en graviditet samt under spädbarnsperioden hos kvinnan och hennes partner.

Utövande av friluftsliv har betydelsefulla effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Den studie som nu startas ska undersöka faktorer som påverkar utövandet av friluftsliv, det vill säga vistelse och fysisk aktivitet företrädesvis bedriven utomhus och utan något krav på prestation eller tävling, och hur detta påverkas av att vänta barn och att bli förälder. Resultaten kan användas i det hälsofrämjande arbetet under graviditets- och spädbarnsperioden.
Studien vänder sig både till den gravida kvinnan och till hennes partner. Inkludering av deltagare startar i februari 2008 och pågår under ett år. Alla gravida kvinnor i Karlskrona kommun som kontaktar landstingets mödravårdscentral för inskrivningssamtal och deras partner tillfrågas om de vill vara med i studien. Deltagandet innebär att man vid tre tillfällen under en tvåårsperiod ska besvara en enkät.

Studien är ett samarbete mellan Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Lunds Universitet. Ansvarig för studien är Med Dr Louise Stjernberg BTH och Katarina Sjögren, doktorand i folkhälsovetenskap vid BTH och Lunds Universitet.

Text: Katarina Sjögren

 

Redigera
Share Dela