Nya KY-utbildningar till Blekinge

Blekinge College och Yrkeshögskola har beviljats två nya utbildningar av KY-myndigheten.

Från och med hösten 2008 finns det två nya KY-utbildningar att söka vid Blekinge College och Yrkeshögskola, BCY. KY-myndigheten har givit besked om att BCY får genomföra en helt ny utbildning samt beviljat fortsättning för en pågående utbildning.

Den nya utbildningen heter Creative Mobile Development och är framtagen tillsammans med bland annat företaget UIQ. Utbildningen ger de baskunskaper som behövs för att arbeta som systemutvecklare, programmerare eller testare inom tillämpningsområdet mobila system och internet. Utvecklingen av mobila tjänster går hela tiden framåt. Branschen är redan i dag i stort behov av utbildad personal, utbildningen startas för att möta branschens behov.

Den andra utbildningen, en vård- och omsorgsutbildning, finns redan idag men var inne på sitt sista år innan KY-myndigheten valde att förnya den. Utbildningen är ett samarbete med kommunen och ges i två olika inriktningar. Man kan dels välja inriktningen omvårdnad med inriktning mot hemsjukvård och demensvård. Den andra inriktningen är mot utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder. KY-utbildningen Vård och Omsorg är en modern vård- och omsorgsutbildning med en fördjupad och kvalificerad yrkesinriktning.

Text: Sara Persson

Redigera
Share Dela