Nytt doktorandombud inom Akademi sydost

Sam Edgecomb, nytt doktorandombud inom Akademi sydost

Sam Edgecombe är nytt doktorandombud inom Akademi sydost. Sam kommer från England där han läste sin grundutbildning och master i fysik i Reading. Sam hamnade så småningom i Sverige där han doktorerade i kemi vid Lunds universitet i december förra året. Sam har arbetat med doktorandfrågor både på nationell- och lokal nivå. Han har också varit ordförande för doktorandkåren i Lund. I dag finns ungefär 500 doktorander inom samarbetet för Akademi sydost.
- Jag ser som min främsta uppgift att ta emot doktorander individuellt och ta hand om alla sorters frågor; handledarfrågor, trakasserier, utbildningsfrågor och så vidare. Jag har tystnadsplikt, jag tar bara frågorna vidare om doktoranden själv vill det. Men jag ska också arbeta med opinionsbildning och fungera som ett slags språkrör för doktoranderna inom Akademi sydost.

- Anställningen av ett doktorandombud är kvalitetshöjande för hela Akademi sydost. Jag kan se systematiska fel i utbildningen och föreslå kvalitetshöjande åtgärder. Jag kan också fungera som ett bollplank i doktorandfrågor för studenterna.

Sam kommer att dela upp sin arbetsvecka mellan de tre lärosätena. På måndagar finns han på Kårexpeditionen i Kalmar och på tisdagar på Studentkåren i Växjö mellan 09.30-15.00. På onsdagar sitter han i kårhuset i Ronneby mellan 10.00-15.00.
E-post: doktorandombud@akademisydost.se

 

Redigera
Share Dela