Omorganisation av BTH:s centrala IT-verksamhet

Rektor har fattat beslut om att datorenheten från och med den 28 januari ingår som en avdelning inom förvaltningen. Avdelningen byter samtidigt namn till IT-avdelningen. Dess ansvarsområde är samma som tidigare.
Syftet med förändringen är att samla datorenheten och IT & Nya Media inom samma organisatoriska enhet för att därigenom stärka Högskolans verksamhet inom området.

Sören Hollander kommer att fortsättningsvis bistå rektor i övergripande IT- och telefonifrågor men kommer under en övergångstid att kvarstå som IT-avdelningens chef. En ny chef för IT-avdelningen inklusive IT & Nya Media kommer att snarast rekryteras.
För ytterligare information svarar förvaltningschef Sven-Ove Nilsson,
sven-ove.nilsson@bth.se

 

Redigera
Share Dela