Personalavdelningen informerar

Utbildningar för personal

På vår hemsida under personalavdelningen och Kompetensutveckling för anställda hittar du ett antal intressanta utbildningar, som du är välkommen att söka.

http://www.bth.se/for/hr.nsf/

Kompetensutveckling för alla anställda:

Vad är en högskola? - myndighetsbegrepp, spelregler mm
Datum: 2008-02-14, kl 09.00-15.30
Plats: Växjö Universitet
Anmälan snarast eller senast 2008-01-31 till bjorn.blomqvist@bth.se

Att inte göra fel och inte göra det som är rätt - Studenternas rättssäkerhet
Datum: 2008-03-05, kl 10.00-12.00
Plats: Högskolan i Kalmar
Anmälan snarast eller senast 2008-02-20 till bjorn.blomqvist@bth.se

Denna utbildning samkörs med kompetensutveckling inom ledningsutveckling för chefer.

Offentlighet och sekretess
Datum: 2008-03-05, kl 13.00-16.00
Plats: Högskolan i Kalmar
Anmälan snarast eller senast 2008-02-20 till bjorn.blomqvist@bth.se

Kompetensutveckling inom ledningsutveckling för chefer:

Demokratibegrepp och etiska målkonflikter
Datum: 2008-03-05, kl 13.00-15.00
Plats: Högskolan i Kalmar
Anmälan snarast eller senast 2008-02-20 till bjorn.blomqvist@bth.se


Lägesrapport om löneförhandlingarna

Övergripande information

Lönerevisionsperioden gäller fr o m 1 oktober 2007 t o m 30 september 2010. Eftersom vi betalade ut ett engångsbelopp för tiden oktober t o m december 2007 kommer BTH:s nya löner att gälla fr o m den 1 januari 2008.

  • SACO har ett sifferlöst avtal
  • OFR kan välja sifferlösa förhandlingar eller stupstock med avräkning (garanterad löneökning på lägst 10,2 % för samtliga revisioner den s k stupstocksmodellen)
  • SEKO har en ram för treårsperioden, d v s 1 oktober 2007 t o m 30 september 2010, som innebär att det totala garanterade utfallet för hela lönerevisionsperioden är lägst 10,2%, den s k stupstocksmodellen
  • OFR och SEKO har en individavstämning för hela avtalsperioden på 1 050 kronor.

Processen vid BTH

Löneförhandlingarna vid BTH har påbörjats. Tillsammans med de fackliga företrädarna har vi gjort en tidsplan som vi hoppas skall hålla. Enligt denna planerar vi att nya löner skall gälla fr o m april 2008 och att retroaktiv lön utbetalas för de tre första månaderna 2008.

Just nu inväntar vi förslag från samtliga lönesättande chefer vid BTH. Möten är inplanerade med cheferna som kommer att träffa de fackliga företrädarna för att ges möjlighet att motivera sina förslag. Därefter sätter löneförhandlingen igång för att komma fram till vilka behov av löneökningar som behövs vid BTH.

  1. Det finns idag inlämnade förslag från de flesta av våra sektionschefer och enhetschefer. Förslagen har lämnats efter följande direktiv:
  2. En minsta pott motsvarande 75 % av ett fiktivt löneökningsutrymme har fördelats av närmaste chef.
  3. Därefter har chefen fått möjlighet att fördela och prioritera upp till 1,5 x det fiktiva löneökningsutrymmet. För dessa förslag skall finnas särskild motivering och rangordning

När ovanstående är gjort och löneökningsutrymmet fastställt kan de fackliga företrädarna och BTH förhandla om och anpassa lönesättningarna efter det slutliga löneökningsutrymmet.


Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2007-12-01. Anställda vars beslut inte var klara 2008-02-25 finns ej med i denna uppräkning.

DAT
Magnus Karlberg, systemadministratör

FOR
Maria Agnesson, projektledare
Martin Jacobsson, planeringssekreterare
HAL
Catharina Lindberg, universitetsadjunkt

TEK
Edna Aguinaga, projektassistent
Quang Trung Duong, doktorand
Henrik Eholm, projektassistent
Gideon Mbiydzenyuy, projektassistent

TKS
Anders Falk Bjerstedt, universitetsadjunkt
Patrik Vörén, universitetsadjunkt


 

Redigera
Share Dela