Personlig integritet och säkerhet i fokus

Studiet av personlig integritet och säkerhet i Internet-baserade informationssystem är av stor betydelse för Internets fortsatta utveckling. I en ny doktorsavhandling, Privacy and Security in Internet-Based Information Systems, av Andreas Jacobsson studeras personlig integritet och säkerhet i Internet-baserade informationssystem.

I en alltmer uppkopplad värld, där nya teknologier och programvaror avlöser varandra i rask takt, ökar komplexiteten i system och nätverk. En effekt av detta är att sårbarheter, hot och andra faror relaterade till att Internetanvändande också ökar. Därför är det viktigt att studera hur personlig integritet samt säkerhet kan upprätthållas. Grundtanken här är att både säkerhet och personlig integritet måste värnas om användare också framledes skall vilja utveckla och utforska Internets möjligheter.

I en ny doktorsavhandling av Andreas Jacobsson studeras personlig integritet och säkerhet i Internet-baserade informationssystem. Några vanliga exempel på Internet-baserade informationssystem är fildelningsnätverk, e-postsystem och e-handelslösningar. Eftersom Internet-baserade informationssystem ofta kännetecknas av till exempel öppenhet och anonymitet är studiet av personlig integritet och säkerhet både viktigt och relevant.

Ett antal empiriska studier har genomförts som undersöker förekomsten och effekterna av olika säkerhets- och integritetskränkande programvaror såsom spam e-post, spionprogram, annonsprogram och virusprogram. Bland annat har en ny kategori av programvara, löst översatt till "integritetskränkande program", och en ny automatiserad metod för bekämpning av sådana program introducerats.

Utöver detta presenteras även ett IT-baserat ramverk, kallat Plug and Play Business. Plug and Play Business syftar till att på ett säkert och enkelt sätt stödja IT-baserat samarbete mellan företag - oavsett vilka e-handelslösningar eller informationssystem som dessa använder. Genom att använda Plug and Play Business är tanken att företag kan mötas och göra affärer med varandra virtuellt, över företags- och nationsgränser. Eftersom Plug and Play Business är speciellt riktat mot små- och medelstora företag är en förhoppning att dessa skall bättre stödjas i sin strävan att nå tillväxt, nya marknader, ökade affärsvolymer, etc. Avhandlingen fokuserar speciellt på säkerhetsaspekterna och hur dessa påverkar utformningen av Plug and Play Business.

På det hela taget är en övergripande insikt att studiet av personlig integritet och säkerhet i Internet-baserade informationssystem är av stor betydelse för Internets fortsatta utveckling.


Text: Andreas Jacobsson

 

Redigera
Share Dela