Abbas Mohammed leder expertteam

Abbas Mohammed leder ett redaktionsteam av experter för en specialutgåva av EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. Specialutgåvan är betitlad "Advanced Communication Techniques and Applications for High Altitude Platforms". Denna specialutgåva har tagit emot ca. 30 artiklar från hela världen och förväntas bli publicerad under våren 2008.

Avsikten med denna specialutgåva är att lansera forskningen inom denna nya och hitintills okända kommunikationsteknologi för en bredare publik samt att belysa den Europeiska Gemenskapens COST 297 Action's aktiviteter inom detta område. Abbas Mohammed och hans doktorand Tommy Hult är de svenska representanterna och medlemmarna i ledningsgruppen för denna "Action". De har, tillsammans med hans andra doktorand Zhe Yang, varit extremt aktiva med många publikationer inom denna nya teknologi. De har också genomfört flera vetenskapliga samarbetsprojekt med ett flertal av deltagarna inom detta konsortium.

För vidare information se det medföljande dokumentet eller http://www.hindawi.com/journals/wcn/si/hap.html

 

Redigera
Share Dela