Nytt universitet och fortsatt samarbete inom Akademi sydost

Styrelserna för Växjö universitet och Högskolan i Kalmar beslutade den 30 november att inriktningen för Akademi sydost är att skapa ett nytt gemensamt universitet. Rektorerna vid Högskolan i Kalmar och Växjö universitet kommer gemensamt att utarbeta en ansökan till regeringen om att bilda ett fusionerat universitet. Styrelserna för de båda lärosätena ska ta ställning till förslaget under våren 2008. Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola väljer att besluta i frågan om anslutning till ett fusionerat lärosäte vid sitt styrelsemöte i februari nästa år.

- Våra lärosäten har samverkat under några år och detta är ett naturligt steg att vidareutveckla verksamheten. Tillsammans blir vi mer konkurrenskraftiga. En fusion ger oss en stor möjlighet att skapa ett modernt universitet utifrån våra specifika styrkor, säger Agneta Bladh, rektor vid Högskolan i Kalmar.
Johan Sterte, rektor vid Växjö universitet är mycket nöjd med dagens styrelsebeslut och ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett nytt universitet.
- Vi kommer att bli ett större och mer synligt universitet. Detta gynnar såväl våra forskningsmiljöer som utbildningsutbudet för studenterna, säger Johan Sterte.
- Vi är överens om ett fortsatt samarbete men eftersom Blekinge Tekniska Högskola har såväl ny rektor som styrelse behöver vi slutföra vårt strategiarbete innan vi tar slutgiltig ställning till fusion. Därför uppskattar vi en öppen dörr och ett fortsatt nära förhållande inom Akademi sydost, säger Ursula Hass, rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.
Under året har lärosätena tillsammans utrett organisationsformer och genomfört ett visions- och strategiarbete som ligger till grund för de beslut som lärosätenas styrelser tagit idag. Projektrapporterna pekar på att temperaturen har höjts i den högskolepolitiska diskussionen i landet. Alltmer intresse knyts till frågor om hur lärosäten kan samverka för att öka kvaliteten i utbildning och forskning.

Redigera
Share Dela