Årets planstipendiater utsedda

Bild på de tre stipendiaterna. David Sundström, Sara-Louise Bergkvist och Emma Johansson

Torsdagen den 15 november utsågs 2007 års planstipendiater. Karlskrona kommun delade för sjunde året ut sitt Planstipendium till förtjänstfulla studentarbeten vid utbildningsprogrammet i Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola. Arbetena skall behandla planeringsfrågor av intresse för Karlskrona kommun.

Sara-Louise Bergkvist och David Sundström, fysisk planering 01, tilldelades 7500 kronor för examensarbetet Rothenburgsort - en urban trädgårdsstad. En vision, baserad på systematisk analys, för förnyelse av en central stadsdel vid floden Elbe i Hamburg, som också kan inspirera vid framtida stadsutveckling i kuststaden Karlskrona.
Emma Johansson, fysisk planering 01, tilldelades 7500 kronor för examensarbetet Rörelsefrihet - en fråga om tillgänglighet. En grundlig, konkret och praktiskt användbar studie av hur stadens tillgänglighet för alla kan förbättras med enkla medel.

 

Redigera
Share Dela