BTH i rymdteknisk forskning

Tillsammans med IT Universitetet i Göteborg har universitetslektor Robert Feldt vid Blekinge Tekniska Högskola fått pengar för att effektivisera verifiering av programvara för rymdapplikationer. Finansieringen kommer från Rymdstyrelsen inom ramen för Nationellt Rymdtekniskt Forskningsprogram och utförs i samarbete med SAAB Space i Göteborg och Rymdbolaget i Stockholm.

När man utvecklar programvara för system som skall upp i rymden används standarder som skall garantera att programvaran fungerar som det är tänkt. Dessa standarder är mycket strikta och begränsar hur man kan utveckla och testa programmen. Med ökad konkurrens och krav på alltmer komplexa system har kostnaden för speciellt testning och verifiering ökat markant. Tillsammans skall de fyra projektparterna nu söka metoder och tekniker för att effektivisera testningen utan att ge avkall på kvaliteten.

- Det blir en utmaning att anpassa och utveckla metoder som fungerar och även uppfyller de krav som ställs av de tuffa standarderna. Inom rymdindustrin har man en tradition av att bara lita på beprövad teknik så det skall bli intressant att hitta och införa nya arbetssätt, säger Robert Feldt.

Projektet är kort, på ett drygt år, men förhoppningen är att man därefter kan gå vidare och vidareutveckla samarbetet.
- Projektet är viktigt för oss på flera sätt. Dels är SAAB Space och Rymdbolaget nya industriella partners för oss och utanför vår egen region, och de jobbar dessutom i en häftig och högteknologisk bransch. Dels kan vi nu jobba närmre våra kollegor vid IT Universitetet och stärka varandras verksamhet. Vi hoppas det kan leda till många intressanta projekt framöver, avslutar Robert Feldt.

 

Redigera
Share Dela