50 000 kronor till Cecilia Lindhé

Cecilia Lindhé

Cecilia Lindhé, doktorand i litteraturvetenskap vid sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, har tilldelats ett stipendium på 50 000 kronor. Stipendiet kommer från Wahlgrenska stiftelsen i Malmö som lämnar bidrag till den svenska medieforskningen för att stödja medieutvecklingen. Cecilia Lindhé får stipendiet för projektet "Kerstin Ekmans mediala vändningar".

Kerstin Ekman (f. 1933) är en av samtidens mest lästa och uppmärksammade författare. I slutet av 1950-talet debuterade hon i deckargenren och har fortlöpande publicerat ett stort antal skönlitterära verk i varierande genrer. Mindre känt är att Ekman producerat och skrivit för film, teve och radio, att hon på Internet publicerat en hypertext, samt programmerat datorspel. "Kerstin Ekmans mediala vändningar" är en studie, som kommer att publiceras såväl i bokform som digitalt, och som vuxit fram ur doktorsavhandlingen. Författarskapets rörelse mellan olika mediala uttryck inbjuder till en unik studie som inte bara presenterar ny forskning om Kerstin Ekmans författarskap. Även det diakrona perspektivet (1950-tal till 2000-tal) belyser olika (mass)mediers utveckling, innehåll, stil och tillgänglighet. Doktorsavhandlingen med titeln Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst läggs fram vid Uppsala universitet den 23 februari 2008 och syftar till att visa på vilket sätt Ekmans skönlitterära produktion omformar, kritiserar och inkorporerar estetiska uttryck från andra medier såsom fotografi, film, teve, hypertext och datorspel.

Text: Cecilia Lindhé
Bild: Privat

 

Redigera
Share Dela